Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Foto på koordinatorerna Mona Frank och Jonas Angermund.

2018-10-24

Sluta skjut - välbeprövat framgångsrecept


Inlägget har följande kategorier:

Ett välbeprövat framgångsrecept håller på att provas i Malmö. Satsningen heter Sluta skjut och är en samverkan mellan viktiga samhällsbärare runt våldsdrivande grupperingar

En sen höstdag för snart ett år sedan kommer en av Frivården Malmös chefer till oss med andan i halsen och frågar om vi vill delta i ett projekt där vi hade möjlighet att påverka och göra skillnad. Hon hade precis kommit från ett möte med polisen och Malmö Stad där en ny strategi för att motverka grupprelaterade skjutningar hade diskuterats. Tjänstemän av högre rang hade nyligen varit över i USA för att undersöka om GVI, group violence intervention/gruppvåldsintervention, kunde vara någonting för oss i Sverige. De fastnade direkt!

Vi heter Jonas Angermund och Mona Frank och är koordinatorer för GVI, eller som vi kallar det i Sverige – satsningen Sluta Skjut. Vi har som uppdrag att översätta strategin till en svensk kontext och se om det kan få någon effekt på de skjutningar och det grova våld som förekommer i Malmö. Vi gör det här arbetet tillsammans med våra koordinatorkollegor från Malmö Stad och polisen. I vårt uppdrag som koordinatorer ingår att sköta den operativa delen av införandet och genomförandet av strategin. Det är alltså vi som står för allt det praktiska arbetet.

Arbetet som koordinator för Sluta Skjut kan egentligen sammanfattas med ett ord: Samverkan! Vi arbetar väldigt nära våra koordinatorkollegor och ingenting av det vi hittills har åstadkommit hade varit möjligt utan det öppna samarbete vi haft mellan myndigheterna. Vi har fått en insyn i varandras verksamheter som är få förunnat och de kontakter vi knutit har varit till gagn för hela Frivården Malmö. Vi har även förmånen att ha en regelbunden kontakt med upphovsmakarna av strategin i USA som handleder oss i varje steg vi tar. Att ha handledning på veckobasis med personer som har lång erfarenhet av arbetet med gruppvåld, i inte bara USA, utan även Sydamerika och till viss del Europa, är väldigt givande för oss och för hela Frivården Malmö. I uppdraget ingår också de peer-exchange resor, som kontinuerligt under den tvåårsperiod satsningen pågår kommer göras till våra kollegor på andra sidan Atlanten för att lära oss mer om hur de arbetar med den problematik som ännu är relativt ny för oss här i Sverige.

Vi har som mål att så många som möjligt ska ta den hjälp som erbjuds för att vända på sina liv. Samtidigt förstår vi att den negativa trend kopplad till skjutningar inte kommer vända över en natt och att vi fortsatt kommer ha klienter som skadas eller dödas till följd av skjutningar. Händer detta står vi i Kriminalvården tillsammans med våra kollegor från Malmö Stad och polisen enade och redo att sätta tryck på den mest våldsamma gruppen. Det ska vara jobbigt att vara Malmös mest våldsamma grupp. Och det finns hjälp att få för den som väljer att sluta skjuta.

Att få bygga någonting från grunden anser vi är väldigt tillfredsställande och spännande. Vi har båda känslan av att vi får påverka någonting vi tycker är viktigt och vi hoppas att färre unga killar får sätta livet till och istället ta emot den hjälp som erbjuds. Givetvis tror vi att vi med satsningen Sluta Skjut är på rätt väg och att vi över tid kan ändra den negativa trend som de senaste åren har burit med sig.

/Jonas Angermund och Mona Frank

Läs mer

Sluta skjut

Nyheten - Samhället står enat

Sluta skjut - Malmö stads webbplats