Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar Anna och två till som kör ett cirkelträningspass.

2018-10-19

Sysselsättande träning


Inlägget har följande kategorier:

Intagnas sysselsättning under dagarna behöver inte alltid bestå av det tilldelade arbetet. Träning på arbetstid kan förekomma även när man sitter i anstalt.

Våra intagna har för det mesta en god motivation till att arbeta. Sysselsättningsplikt gäller men vi upplever också att de vill arbeta och gör det väl. Inte helt sällan arbetar kvinnorna både snabbt, noga och effektivt. En positiv konsekvens av detta är att det ibland kvarstår en del av arbetsdagen men att det inte finns något mer arbete att utföra. Tillsammans försöker vi att fylla arbetstiden med något annat meningsfullt och det kan t.ex. vara träning tillsammans med personal.

Vårdare Anna Marouki (till höger på bilden) improviserar ett cirkelträningspass med hjälp av de träningsredskap och utrymmen som finns. En bra och skön avslutning av arbetsdagen både för personal och intagna!

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön