Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2018-09-20

Glad rookie till Lärcentrum


Inlägget har följande kategorier:

Ett så här brett leende kan bara den som nyss har börjat jobba inom kriminalvårdens vuxenutbildning ha. Därmed ger jag över ordet till min nyvunna kollega Markus:

Vem är du?

Markus Elmberg heter jag. Jag har arbetat som lärare i snart åtta år. Jag började som vikarie och har under mina år främst undervisat på högstadiet i nästan alla ämnen som finns. Samtidigt har jag studerat för att bli behörig i religion och svenska som andraspråk/SFI, som jag också har undervisat i de senaste åren. De elever som jag har haft beskriver mig som en sträng och engagerad lärare. Jag älskar att möta människor i olika sammanhang och är väldigt nyfiken som person. En del av nyfikenheten har gjort att jag varje sommar åker till USA för att besöka vänner, lära känna människor och också besöka polismyndigheter och motsvarigheten till Kriminalvården där. När jag inte jobbar eller reser umgås jag med vänner och tränar.

Vad är ditt intryck hittills av Kriminalvården och framförallt Lärcentrum?

Jag trivs jättebra inom vuxenutbildningen och i Kriminalvården! Det känns tryggt och stabilt att ha en statlig arbetsgivare där samma regelverk och ramverk finns över hela landet. Det känns också väldigt givande att arbeta med de studerande som är motiverade och som oftast verkligen vill förändra sina liv. Inom Kriminalvården lyckas vi inte alltid, men mitt intryck är att alla gör sitt bästa för att på alla sätt bidra till att den intagne blir rustad för att verkligen komma bättre ut. Att på så sätt arbeta förebyggande är något som jag verkligen saknat i grundskolan. Dessutom är det härligt att kunna fokusera på de studerande på riktigt genom att ofta arbeta med dem enskilt eller i små grupper.

Berätta om dina visioner för arbetet här?

Framförallt vill jag fortsätta bidra till att de studerande fortsätter och ser möjligheter med att studera även när de lämnar oss. Kunskap ger frihet! Och så är det faktiskt! Det blir så tydligt i det sammanhanget att det faktiskt är så. Med kunskap och utbildning kommer också makt och förmåga att kunna fatta beslut som leder framåt. I det konkreta arbetet vill jag fortsätta utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och SFI. Och så vill jag utforska hur distansundervisningen kan utvecklas. Kanske inte bara genom att ha kontakten mellan lärare och studerande via nätcentrum och telefon, utan också via videolänk? Distansundervisningen är en utmaning – men vi blir experter på att föra nyanserade samtal via telefon!

Slutligen, ni som är lärare eller lärarstuderande, om ni någonsin funderat på att söka er till vuxenutbildningen, så bara gör't. Det här stället kanske inte är paradiset, men är du snäll, varmhjärtad och social kommer du göra skillnad, inte bara för andra, utan även för dig själv!

//Hanna Pohjola, lärare i engelska på lärcentrum Österåker

Foto: Hanna Pohjola