Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Daniela i cafémiljö.

2019-04-30

Samtal med lärarkollega på Hall


Inlägget har följande kategorier:

Efter arbetsdagarna för lärare i år, nu i slutet på mars, så tog jag och Daniela Kronvall en spontanfika. Daniela är alltså gymnasielärare i engelska och psykologi på Lärcentrum på anstalten Hall. Och, när hon berättar om arbetet med sina studerande så får hon något speciellt i blicken. Naturligtvis ville jag veta mer och det vill du med, så läs vidare!

Till och börja med, hur hittade du till Kriminalvården eller hur hittade Kriminalvården dig?

- ”Jag hörde av en vän att Kriminalvården sökte lärare, jag blev väldigt intresserad, sökte jobbet, fick det och där började min resa inom denna organisation.”

Berätta om något du brinner särskilt för i din undervisning?
”Något jag tycker är otroligt givande och lärorikt att arbeta med är dynamisk bedömning. Dynamisk bedömning fokuserar på dialogen mellan lärare och elev som sker i en social kontext och där tyngdpunken ligger på inlärningsprocessen snarare än den slutliga produkten.

Jag arbetar utifrån personens egna förutsättningar och behov och jag aktiverar personen som ägare till sin egen kunskap. Metakognition får en stor del i min undervisning. Likaså feedback som kan ta den studerande framåt i kunskapsutvecklingen. Christan Lundahl är alltså professor i pedagogik, som forskar mycket kring bedömning. Lundahl menar att formativ återkoppling och informationsrik återkoppling kan ge möjligheten för studerande att lära sig nya tankemodeller och strategier kring hur de kan tänka kring sitt lärande, vilket kan främja själva inlärningsprocessen.

Daniela fortsätter: jag låter mina studerande arbeta med processkrivning som en del av undervisningen. På det här sättet får de möjlighet att se sin egen skrivutveckling och när den sista versionen är skriven ger jag dem den första versionen och den sista versionen. Då får den studerande berätta för mig vilka kunskaper som har inhämtats under skrivprocessen, vilka strategier och verktyg som personen har lärt sig om skrivande. Den här delen av processen tycker de allra flesta är otroligt fascinerande, helt plötsligt förstår de vilken resa de har gjort med sina egna texter och vad häftigt det kan vara att bearbeta en text. Helt plötsligt förstår de vad struktur, inledning, a body, avslut, sambandsmarkörer och mycket mer innebär. De har lärt sig tekniker och strategier för sitt framtida skrivande.”

Avslutningsvis utbrister Daniela: ”Jag älskar mitt jobb! Att sitta där när ögon lyser av glädje för att de inser vilken resa de själva har gjort, det är guld värt! ”

Undertecknad kan bara instämma, det är ett spännande arbete. Även om lärarjobbet här utan tvekan har sina sidor, så är en av de stora fördelarna att verkligen ha möjligheten att se effekten av den egna undervisningen. Det erbjuds så många chanser att tillsammans med de studerande både stöta, blöta och utvärdera metoder, strategier och tankesätt.

/Hanna Pohjola
Leg Gymnasielärare i engelska, anstalten Österåker