Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På bilden syns Micke mata en kossa med lite hö.

2019-12-27

God Jul från Sagsjön


Inlägget har följande kategorier:

Hösten på Sagsjön har varit intensiv. Nu närmar sig ett nytt decennium i vår verksamhet, som vi med spänning ser fram emot.

Dagarna på Sagsjön har kommit och gått såsom många intagna. Vi har, precis som de flesta andra anstalter, fått möjliggöra för extra platser till de kvinnor som ska verkställa sina straff. Vissa får dela rum, extra sängar har köpts in, sysselsättning ska erbjudas och de intagnas verkställighet behöver planeras väl. Vi har, åter igen, tagit emot fler intagna än någonsin på Sagsjön. Då planerna om en ny anstalt ligger något på is så får vi lappa och laga, finna lösningar och vara kreativa så gott vi kan i nuvarande lokaler. Och att vara kreativa är nog något som alla kriminalvårdskollegor kan känna igen sig i.

Sagsjön fick besök av norska kriminalvårdare under utbildning.

Vi har tackat av fyra kollegor, som har uppnått åldern för en välförtjänt pension, samtidigt som nya kriminalvårdare har påbörjat grundutbildningen. I oktober fick vi besök av norsk kriminalvård och ett antal fengselbetjenter (norsk motsvarighet till kriminalvårdare) under utbildning tillsammans med sina lärare.

Produktionsledaren Aviva med hunden Zack på Rödjan.

Rödjan driver ekologisk mjölkproduktion och har kor.

Själv fick jag en lärorik möjlighet att tillbringa några dagar på anstalten Rödjan i Mariestad under ett kompetensutbyte. Även om vårt uppdrag är det samma på alla anstalter så är varje verksamhet unik på sitt sätt. Under dagarna på Rödjan passade jag på att vara med hos de fina korna och de duktiga produktionsledarna i den KRAV-certifierade mjölkproduktionen. Det blev också tid för samtal med de intagna, som många är dömda till mycket långa fängelsestraff och vissa på livstid.

Gott slut och ett gott nytt 2020 från oss alla på Sagsjön!

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön