Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på två brandbilar utanför Sagsjön.

2019-02-26

Det brinner på Sagsjön


Inlägget har följande kategorier:

Plötsligt går brandlarmet. Huvudbyggnadens källare är rökfylld från golv till tak och röken sprider sig fort. Alla måste utrymmas och räknas. Det är många personer på plats på en anstalt mitt på dagen.

Klockan är strax efter 13.00. De som arbetar det sena dagspasset på Sagsjön ska just sätta sig för rast och promenaden för det intagna är avslutad. Sysselsättningsplikten för eftermiddagen ska starta inom kort och produktionsledare och personal är på väg att räkna in klienter inför eftermiddagspasset. När brandlarmet tjuter råder ingen tvekan om vad som gäller; brandskåpet i centralvakten tänds, personalen rör sig snabbt mot skåpet och snabbt tillbaka till Rakelterminalen och ropar ut var brandlarmet är utlöst. Den rökdeckare, som indikerat larm, ligger i källaren. Personal kommer från både sluten klass 2 och från öppen klass 3 då de kommer från två olika håll. När de kommer till platsen drar förste man sitt passerkort och öppnar skaldörren, svart rök väller ut. Den som är van hinner konstatera att det är kall rök och således en övning men för dem som står längre bort i korridoren ser det ut som att det värsta har hänt.

En kvart tidigare, ca kl. 12.50, har räddningstjänsten lämnat brandstationen. Styrkan avvaktar nu vid en brytpunkt och inväntar ett samtal från Sagsjön. När samtalet ringts rullar styrkan mot vidare mot Sagsjön och bakom dem följer en stabsbil med en observerande räddningsledare. Då ett utrymme, som inbegriper gym och konstverkstad, är rökfyllt beslutas om utrymning av den slutna avdelningen. Samtidigt anländer räddningstjänsten med två fordon och en stabsbil. På plats får styrkeledaren brandpärmen med ritningar över byggnaden och övrig information om vad som hänt. Faktumet att det är en övning börjar gå upp för anstaltspersonalen.

Larmchefen fastnar vid styrkeledaren och måste sköta sambandet dem emellan. Sagsjön har en sluten klass 2 och en öppen klass 3. Den sistnämnda utgör ett stort område med flera byggnader där intagna får röra sig på egen hand vilket gör att inräkningen är svårhanterad och ställer krav på rörlighet. I centralvakten pågår ett febrilt arbete med att matcha intagna mot närvarolistan, och räkna in all personal, vilket kräver att man får räkna in legitimationer och se över vilka som hämtat ut nycklar. Huvudbyggnaden utryms på samtliga förutom dem som arbetar i centralvakten. När vakthavande befäl är nöjd med siffrorna från uppsamlingsplatserna anvisas klienterna på klass 3 in i en intilliggande byggnad. Under tiden har räddningstjänsten dragit slang, rökdykare har avancerat mot brandplatsen samtidigt som de kommunicerar med rökdykningsledaren.

 

Bild på en brandman omringad av rök.

 

En anstalt skiljer sig från andra objekt på så sätt att dörrar och fönster är mer svårforcerade. Utrymningen blir mer problematisk med tanke på anstaltssäkerheten. Att angripa branden eller att fläkta ut rök innebär att man är beroende av personal och samtidigt måste ta hänsyn till den risk som det innebär att hantera klienter.
Styrkeledaren informerar om att elden är släckt och att man påbörjar att fläkta ut röken. Av övningstekniska skäl kan man inte slå ut rutor vilket underlättat att få ut röken, utan man beslutar att suga ut röken. Det är -2 grader ute och klienterna på klass 2, som väntar innanför staketet, börjar känna av kylan och hypotermi blir en faktor att räkna med. Beslut om att flytta klienterna utanför skalskyddet måste tas inom kort om de inte får klartecken att återvända. När merparten av röken är ute släpper man in klienter och personal från uppsamlingsplatsen.

Stressen börjar avta och efter ett tag börjar räddningstjänsten packa ihop utrustningen som använts under insatsen. När allt är klart samlas personal från anstalten och räddningstjänsten med befäl för att genomgång av insatsen. Vad fungerade bra och mindre bra? Vad behöver vi bli ännu bättre på och lära oss mer av? Sammanfattningsvis blev det många lärdomar av en väl genomförd brandövning.


/Andreas Papastefanou, kriminalvårdare och brandombud på anstalten Sagsjön