Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2019-02-01

Fängelset i Hargeisa


Inlägget har följande kategorier:

Hantering av överbeläggning i Hargeisa är mycket snarlikt hur vi jobbade på häktet Kronoberg i mitten av 2000-talet då trycket på platser var högt och cellerna dubbelbelagdes. I Hargeisa-fängelset vistas även häktade och tillströmningen av nya intagna kan periodvis vara mycket hög. Då transporterar de verkställbara intagna till fängelser runt om i landet.

I Somaliland finns 16 fängelser och två av dem har kvinnoavdelningar. Fängelset i Hargeisa öppnades 2011 och är byggt att inrymma 480 intagna, allt som oftast är det dock fler intagna än så, men jag skulle inte bedöma det som överbelagt. Personalen är duktig på att skapa och använda utrymmen som från början inte var tänkta att användas som bostadsrum och alla intagna har egna sängar att sova i.

Precis som vi på anstalten Hall har olika byggnader för olika avdelningar, har fängelset fyra olika avdelningshus, eller block som de kallar det här. I varje block finns det en innergård och mitt i fängelset finns det en stor gemensam gård, vilket möjliggör daglig utevistelse för så gott som samtliga intagna. Det finns ett allmänt kök där intagna tillreder mat till övriga intagna, en sjukavdelning, besöksavdelning, undervisningsutrymmen och en lokal för yrkesutbildning.

Instruktionsskylt utanför fängelset i Hargeisa. 

Problemställningarna de ställs inför är snarlika de vi har hemma, intagna som är våldsamma eller hotfulla mot varandra eller personal, insmuggling av droger och elektronik, personal som inte följt gällande riktlinjer, rymningsförsök osv. Den största skillnaden är hur en löser detta och vilka förutsättningar en har för att ta sig ann dessa problemställningar.

Vid incidenter där misskötsamheten är av våldskaraktär då isoleras den intagne. Tiden i avskildhet är oftast runt två veckor, därefter flyttar den intagna till ett annat block och det görs ett nytt försök att få den att fungera i gemensamhet. Fängelset har ett begränsat antal handfängsel och de handfängsel de har används vid transport till rätten. Antalet transporter är många och det är inte alltid de har handfängsel så att det räcker till alla, då löser de det genom att kedja fast de intagna i varandra, tre och tre. Det händer att en intagen som varit i slagsmål med en annan intagen inte placeras i avskildhet utan att de istället kedjar fast dennes handled med fotled för att förhindra den intagne från att fortsätta utöva våld. Denna åtgärd pågår oftast under ett dygn, därefter görs ett nytt försök att få den att fungera i gemensamhet. Användning av kedjor är något som vi som mentorer aktivt arbetar med att inte ska användas och när det händer då har vi samtal med fängelsechefen och ger förslag om andra lösningar. För att ha koll på om någon intagen är belagd med kedjor gör vi dagliga ronderingar inne på fängelset.

De vanligaste drogerna som smugglas in på fängelset är khat och Tramadol. Drogerna antingen kastas över muren eller så mutas någon personal att ta in det, samma tillvägagångssätt råder vid insmuggling av telefoner. Om personal misskött sig då kan de få löneavdrag, vem eller vilka som fått löneavdrag anslås på muren mellan perimeterskyddet och yttergrinden. Vidare händer det att personal hamnar i slagsmål med varandra, då blir de inlåsta i var sitt rum i anslutning till besöksavdelningen, där vistas de i ett dygn innan de återgår i tjänst.

En morgon snubblade jag över en vårdare som låg och sov utanför vårt kontor på fängelset. Nästa morgon var han där igen. Jag frågade varför han sov där och det visade sig att han haft en otrohetsaffär med en kollegas fru och blivit påkommen. I Somaliland är otrohet en brottslig handling och istället för att placeras i polisens arrestlokal beslöts det att han skulle visats i fängelset under fängelsechefens förmyndarskap medan respektive familjer förhandlade om skadestånd. Han sov utanför vårt kontor i två veckor och sedan beslutades det att hans straff var utväxlandet av ett antal getter och avsked från kriminalvården.

Som sagt, problemställningarna är inte speciellt olika de vi har hemma, däremot skiljer sig lösningarna emellanåt.

Karin Hagman, Hargeisa