Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2019-01-25

Somaliland och Mandela Rules


Inlägget har följande kategorier:

Mina barns pappa jobbade under slutet av 80-talet i Mogadishu och jag har besökt min pappa i Kenya när han jobbat där. Jag har därför tyckt mig ha någorlunda bra koll på länderna runt Afrikas Horn, likväl kände jag inte till Somaliland.

Somaliland är ett område i norra Somalia, det gränsar till Djibouti i norr och Etiopien i väster och Adenviken i nordöst. De var en gång i tiden en engelsk koloni, medan södra delarna av Somalia koloniserades av Italien och 1960 inlemmades Somaliland med resten av Somalia. När kriget i Somalia bröt ut och statsmakten slogs i spillror då utropade sig Somaliland, 1991, till en självständig stat. Denna självständighet har inte erkänts av resten av världen, men Somaliland har likväl fortsatt att agera som en egen stat, ekonomiskt understödda av somalisk diaspora runt om i världen. De har en president, riksdag och regering osv. Till skillnad från Somalia har de lyckats vidhålla fred, med undantag för diverse gränsstridigheter och tvister mellan klaner, stridigheter som allt som oftast handlar om vilken mark som tillhör vem.

Konflikternas innehåll påminner mig om mina barndoms somrar på Åland där diskussionerna mellan skärgårdsborna gick heta om vilken brunn som var vems och var någons fiskevatten eller åker började och slutade. En osämja som synes gå i arv och där det inte finns något facit eftersom alla besitter sin egen sanning och historia.

Huvudstaden heter Hargeisa och det är här jag har min stationeringsort. Liksom andra huvudstäder runt om i världen attraherar huvudstaden människor runt om i landet. Befolkningsökningen är i stadig tillväxt med anledning av alla som söker sig dit för att hitta arbete eller studera. Många nyinflyttade är också återvändande diaspora och ofta är det som en hör svenska, norska eller danska på gatorna.

Utsikt över Hargeisa

Jag är utlånad av svensk Kriminalvård till UNODC och uppdraget är mentor/fängelseexpert. UNODC:s verksamhet är avhängig av donationer och donatorerna är mycket specifika i vad de vill att pengarna går till. I Somaliland riktar sig större delen av donationerna till utbildning av fängelsepersonal och chefer, yrkesutbildning för intagna och bibliotek på fängelset. Riktlinjerna från donatorerna är allt som oftast preciserade i att arbetet skall vara riktat mot intagna som är dömda för piratverksamhet eller terroristbrott. Däremellan dimper det ner donationer som ett lastflak kängor till fängelsepersonal eller bidrag till nya kokkärl i fängelseköket.

I internationellt arbete på fängelser är det inte svensk kriminalvård vi är här för att lära ut eller mentorera i. FN följer något som heter Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, även kallat Mandela Rules. Det är internationella riktlinjer för hur ett fängelse ska drivas, rättigheter och skyldigheter för intagna osv. Liknande riktlinjer finns också för arbetet med fängslade kvinnor och barn. Riktlinjerna är i god samklang med vår svenska fängelselagstiftning, med skillnaden att de har en internationell standard och spridning och är inte avhängiga av något specifikt lands regelverk.

Det blir ett lite annat sätt att arbeta än hur vi arbetar hemma och en av utmaningarna är hur dessa regler samverkar med landets befintliga lagstiftning. Samtidigt som det ger en trygghet, Mandela Rules är vida känt och vedertaget i stora delar av världen och det gör arbetet enklare att ha internationella riktlinjer att hänvisa till istället för att börja meningar med ”In Sweden we do like this”, målet är inte att skapa ett svenskt fängelse, målet är att tillse mänskliga rättigheter och att internationell fängelsestandard implementeras och vidmakthålls.

Sett ur perspektivet från denna internationella standard så måste jag medge att jag är stolt över arbetet vi gör i svensk kriminalvård.

Karin Hagman, Somaliland