Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Gruppbild på Sagsjöns veteraner.

2019-06-24

276 år av erfarenhet


Inlägget har följande kategorier:

Av en tillfällighet var kollegor med väldigt många anställningsår i tjänst samtidigt. Tillsammans har de 276 år av kriminalvårdserfarenhet!

I en stor organisation som Kriminalvården passerar många kollegor genom åren. På Sagsjön finns en hel del personal, som har arbetat många år. Några har testat på nya yrken, för att sedan komma tillbaka, några har arbetat på andra verksamhetsställen och några har varit på just Sagsjön under hela sin anställning. Toppar gör Lennart Öberg med hela 46 år sammanhängande tjänstgöringsår!

Gunnar Magnusson, med 17 år i tjänst, reflekterar:

”Dagen idag var lite speciell på Sagsjön. När vi gick genom vaktlistan insåg vi att stor del av personalen hade varit med sedan sekelskiftet och innan. I dagens kriminalvård med hög personalomsättning som en av huvudutmaningarna lär detta vara unikt. Därför beslutade vi att samla dessa ”veteraner” på en gruppbild. Man kan fråga sig hur det kommer sig att denna anstalt har blivit så förskonad från hög personalomsättning? Men den frågan lämnar vi åt våra HR-specialister”.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön