Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Ermin och Maria som står utanför dörrarna till Kriminalvårdens trailer.

2019-05-28

“Släpper ni ut mig igen?”


Inlägget har följande kategorier:

Som mina coachkollegor har nämnt vid något tillfälle, och även andra skribenter i bloggen skulle jag vilja fortsätta tråden kring vår trailer som turnerar runt i landet sedan en tid tillbaka. Ett av dess syften är att sprida Kriminalvården som varumärke – hur fungerar det i praktiken – och varför gör vi det?

Nyligen stannade trailern i Ängelholm och Helsingborg, där jag och några av mina frivårdskollegor fick äran att representera. I vanliga fall möter vi oftast klienter i vår arbetsvardag – de som finns på ”insidan” av Kriminalvården. Men nu gavs möjligheten att möta människorna ute i samhället. En viktig aspekt i trailerns koncept är att personal från myndighetens kärnverksamhet deltar ute på gator och torg – inte bara de som jobbar med kommunikation till vardags. Jag är tacksam över att jag får möjligheten att förmedla vårt arbete till allmänheten.

Som statlig myndighet är det kanske motsägelsefullt att aktivt arbeta för att sprida sitt varumärke. Men nog är det väl så att det blåser vindar även i andra myndigheter att skapa ett varumärke för sin verksamhet. Ett varumärke som för oss handlar om trovärdighet och rättssäkerhet. Jag har uppfattat att såväl Polisen som Skatteverket och säkerligen andra myndigheter har gjort stora ansträngningar de senaste åren för att arbeta med vad som kan beskrivas som deras varumärke. I konceptet varumärke har Kriminalvården gjort förflyttningar från att historiskt sett vara hemliga och passiva till att förmedla vad vi gör för samhället, för att inom våra ramar skapa ett tryggare sådant. Vi har en tydlig roll i rättskedjan – vi ska verkställa påföljder som döms ut, bedriva häktesverksamhet och utfärda personutredningar i brottmål. I det arbetet ska Kriminalvården verka för att påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt, att lagföring kan ske på ett effektivt sätt och att återfall i brott förebyggs. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottsligheten under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. Kan man göra reklam för det? Jo, det kan man ju faktiskt.

För att förmedla vårt varumärke så måste vi så klart synas. Och i ett samhälle som matas med information dygnet runt i alla möjliga digitala kanaler behöver även Kriminalvården göra så. Syns man inte – så finns man inte. En klyscha som är relativt sann.

Det är med stolthet som jag stod på torget i Ängelholm och samtalade med unga som gamla, nyfikna som nervösa. Vad sa de då, de människor vi mötte? En del var skeptiska, många var undrande, en del gick långa omvägar, och majoriteten ville lära sig mer.

-”Välkomna in och se hur Kriminalvården arbetar!”

Många responderade:

-”Nja, jag vet inte… Vågar jag det? Släpper ni ut mig igen?”

En gnutta humor, men samtidigt en viss sanning ligger nog bakom ett sådant uttalande, att sätta foten innan för Kriminalvårdens verksamhet. Då vi är en verksamhet som få har riktig kunskap om. Information som ofta är baserad på vad media förmedlar, vad de läst om i tidningar eller vad ens omgivning kanske vet. När jag tänker tillbaka på vad jag visste om Kriminalvården innan jag började arbeta. Inte särskilt mycket. Jag vet inte ens om vi pratade om det i skolan? Troligtvis gjorde vi det i de samhällsorienterade ämnena. Men jag kan inte påstå att jag minns det. Men ur (nervös) nyfikenhet kan vi människor ändå utvecklas. Och med kunskap kan vi möta mycket rädsla och oro. Det är en mänsklig reaktion hos många av oss, det vi inte vet så mycket om, det upplevs som otäckt och obehagligt. Jag kastar mig inte gärna in i saker om jag inte får reda på lite fakta först. Eller vad tänker ni? En av mina uppgifter är att sprida vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör som vi gör? Att möta mäninskor på gatan är bara ett av verktygen vi använder oss av.

 

Karin Beijergård Månsson,

En stolt frivårdsinspektör/KrimsticsCoach

(Bild: Frivårdsinspektör Ermin Todorovac, frivården Helsingborg och Kriminalvårdsinspektör Maria Velden, häktet Helsingborg).