Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på kriminalvårdsinspektör Kristin.

2019-03-28

Samtal om konsekvenser


Inlägget har följande kategorier:

Många av oss lärare bär med oss en kultur där vi förväntas vara snälla och förstående till varje pris. Personligen känner jag verkligen en genuin olust till att tillgripa disciplinära åtgärder. Men, frågan är om det är så klokt att låta de personer som inte tar tillsägelser eller inte kan följa regler hållas.

När man åker bil till jobbet runt 14 mil om dagen så är det fint att ha en samåkningskamrat.  I bilen pratar vi väldigt mycket jobb. Det speciellt fina är att vi inte arbetar inom samma sektor, utan jag är som sagt lärare och Kristin är kriminalvårdsinspektör.

Sedan, många av oss lärare bär med oss en kultur där vi förväntas vara snälla och förstående. Personligen känner jag verkligen en genuin olust till att tillgripa disciplinära åtgärder. Men, frågan är om det är så klokt att låta personer som inte tar tillsägelser eller inte följer regler hållas?

Om ett dåligt beteende upprepas, hur ska man hantera det? Jag ger frågan till Kristin, som menar att om det finns skäl till rapportering, då är det en åtgärd man ska använda. Enkelt förklarat så är en rapport en misstänkt misskötsamhet som man dokumenterar. Rapporten leder till ett förhör, där klienten får uttala sig om händelsen ifråga. På det som kommer fram i förhöret fattas det beslut om åtgärd.

Kristin fortsätter och understryker att det är viktigt att alla inom verket arbetar på samma sätt med de åtgärder man har att sätta emot oönskade beteenden från klienters sida. Vi måste ju komma ihåg att det är beteenden som visar sig och upprepar sig i flera olika kontexter för våra klienter det är ju därför de blivit till en problematik för dem. Det är ju också sannolikt dessa faktorer som från början skapat problematiken hos personen. Därav är det väldigt viktigt att liknande oönskade beteenden får samma typ av konsekvens när de är hos oss, oavsett om de är på avdelningen, i lärcentrum, i produktionen eller i annan verksamhet.  Sammanfattningsvis, att rapportera en klient innebär inte bara att visa på en konsekvens, utan även att visa på hur en problematik upprepar sig hos klienten. Därför är det önskvärt att alla  yrkeskategorier, lärare, programledare, produktionsledare, avdelningspersonal skriver rapporter. Kristin tänker att rapporter är något som också kan användas i behandlande samtal, både på anstalt och sedan i frivård. Där vi som arbetar med klienten har något, svart på vitt, att referera till då vi pratar med klienterna om deras behov och de beteenden som leder till oönskade konsekvens för våra klienter.

Samtalen under resorna är och har varit värdefulla, eftersom det är svårt att få  en helhetsbild från enbart det  egna yrkets perspektiv. Att då få chansen att diskutera jobbet med andra lägger ihop många pusselbitar.

Text och Foto:

Hanna Pohjola & Kristin Andersson