Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Cecili vid hennes skrivbord.

2019-03-22

Vad händer på kansliet?


Inlägget har följande kategorier:

Det finns många olika yrkesroller i våra verksamheter. Flera av dem är ganska okända för omvärlden men är oerhört viktiga för att allt ska fungera i Kriminalvårdens organisation.

På Sagsjön arbetar Cecilia Fjellström som kanslist. Cecilia, med ursprung från norra Sverige, började arbeta i Kriminalvården redan 1990 och då som kanslist på anstalten Umeå. Efter tio år sökte hon sig till Göteborg och fick en tjänst på anstalten Skogome. Sedan 2005 är Sagsjön hennes arbetsplats och här trivs hon riktigt bra. Hennes arbetsuppgifter är väldigt varierande och består bland annat av att hantera de intagnas ekonomiska medel, iordningställande av pengar och bokning av resebiljett till permissioner, löneutbetalning varannan vecka (till de intagna), beräkning av strafftidsbeslut, diarieföring, arkivering, in- och utgående post, hantering av akter, uppdatering av vår lokala hemsida, beställning av kontorsmaterial och mycket, mycket mer. Och när personalen vill köpa lunchkuponger, för att äta i anstaltens matsal, så är det Cecilia som snabbt ordnar det med.

Det är just variationen, som Cecilia tycker är det bästa med sitt arbete. Hon berättar om när hon arbetade på anstalten i Umeå, som då också hade några platser för kvinnor, och fick vara behjälplig med att ta urinprov på de kvinnliga intagna. Eller när hon var med personalen och ett antal manliga intagna på permission och red på islandshästar! Träning är något som Cecilia brinner för och förutom att cykla till jobbet så leder hon en promenadrunda på lunchrasten. Och precis som många av oss andra så ser hon fram emot att följa byggandet av vår nya anstalt.

För mig är Cecilia en värdefull hjälp i hantering och beslut av ekonomiska ärenden, som rör våra intagna. Även om våra handböcker och föreskrifter är till god hjälp så handlar det inte helt sällan om bedömningar i olika frågor och då är det alltid bra att ha någon att diskutera med. Snabbt går det och siffrorna är alltid rätt!

 

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön