Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar transportören Eleonor som står framför en NTE-bil.

2019-10-21

Eleonor om jobbet som transportör


Inlägget har följande kategorier:

Att transportera frihetsberövade personer är ett varierat jobb. Ena dagen är vi i tingsrätten med en person misstänkt för mord, andra dagen på gynekologbesök med en ungdom från ett behandlingshem.

NTE är en del av Kriminalvården som är lite mer anonym än vad häkte, anstalt och frivård är och vårt uppdrag är att transportera personer som av olika anledningar är berövade friheten. Med det sagt kör vi inte enbart personer från landets häkten och anstalter, utan NTE (Nationella transportenheten) hjälper även andra myndigheter så som Polisen, Migrationsverket, SIS och landstinget med transporter.

Mina dagar på jobbet kan därför se väldigt olika ut och det kan komma att ske förändringar under dagen vilket gör att det är ett flexibelt jobb. Det är nog just detta som gör att jag tycker om och trivs på mitt jobb. Och vi är en stor personalgrupp vilket gör att vi hela tiden roterar med vilka kollegor vi arbetar med. Alla kollegor kommer vi inte att älska och komma superbra överens med, men generellt har jag helt fantastiska kollegor som gör att vi tillsammans löser eventuella problem som uppstår under dagen, allt för att jobbet ska flyta på så bra som möjligt både för oss personal och för de vi transporterar.

 

Kanske har du sett våra vita bilar rulla på vägarna? Det är inte så konstigt i så fall. Vi jobbar årets alla dagar med att utföra transporter av olika slag.

Ibland har vi bara en klient åt gången i bilen, och ibland har vi så många som fyra klienter. Det som avgör detta är klienternas olika förutsättningar, dels på grund av exempelvis restriktioner, men också deras psykiska eller fysiska tillstånd. Antalet personal i en besättning kan också variera, allt beroende på hur säkerhetsläget kring klienten är bedömt. Normalt sett är vi tre personal, men det kan både öka och minska efter behov.

 

Personerna vi kör kan vara i alla olika känslolägen och vi alla är olika som personer, vissa är pratglada och vissa vill inte prata alls. Vissa är arga och vissa är glada. Vi låter därför alltid den transporterade sätta ribban och anpassar oss därefter för att få en så behaglig resa som möjligt efter rådande förutsättningar. Kort sagt är arbetet på transportenheten flexibelt och varierande med säkerheten ständigt i fokus.

/Eleonor Lundblad, transportör på NTE