Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar Kristin som pratar med någon bakom kameran.

2019-10-03

"Kriminalvårdare gör ett fantastiskt jobb och vem som helst hade faktiskt inte pallat det."


Inlägget har följande kategorier:

Jag heter Kristin Andersson och arbetar som kriminalvårds-inspektör på anstalten Mariefred. Jag kommer att börja blogga om ledarskap på anstalt och framförallt med inriktning på hur jag önskar utveckla mina medarbetares arbete samt mina visioner gällande kriminalvård i anstalt.

Mitt främsta driv och starka vilja till att vara chef på en anstalt är att finnas där och lyfta kriminalvårdares roll i arbetet. Med detta vill jag inleda med en reflektion jag gjorde då jag var väldigt ny i rollen och satt i bilen på väg hem.

Det var inte länge sedan jag själv jobbade som kriminalvårdare, klienthandläggare och mer klientnära än jag gör som kriminalvårdsinspektör. Under den tiden reflekterade jag aldrig över vilken insats jag gjorde varje arbetsdag! Det är klienter som kan utsätta oss för hot/våld/skrik och olämpligt beteende även om det är ovanligt, men samtidigt klienter som verkligen kan efterfråga hjälp och stöd för att förändra sitt liv. Och oavsett vad så bemöter kriminalvårdare klienterna med respekt. De kommer till jobbet varje dag och fortsätter göra sitt bästa för dessa personer i syfte att de ska få en bra verkställighet och komma bättre ut.

Kriminalvårdare gör ett fantastiskt jobb och vem som helst hade faktiskt inte pallat det. Jag är oerhört stolt över att få leda en grupp som har det komplexa arbete som de har och dagligen möter de personer med svår och varierad problematik som visar sig på alla möjliga vis.

Som ett led i den reflektionen är min vilja och ambition att stärka dem i denna komplexa roll där stor vikt måste läggas vid att man jobbar som ett team, drar åt samma håll, förstår syftet med det arbete som görs på anstalterna varje dag och hela tiden försöker arbeta mot vår vision ”Bättre ut”.

Visionen ”Bättre ut” är något vi alla strävar efter, men hur vi ska komma dit råder det olika och ibland vitt spridda åsikter kring alltifrån politiskt till lokalt håll. Det gör både arbetet unikt, komplext och utmanande men det är otroligt roligt också!

Jag vill därför dela med mig av allt det vi faktiskt gör på anstalt, det jag tror på och strävar efter i anstaltsarbetet med hjälp av mitt ledarskap. Men jag vill också dela med mig av mina tankar om allt vi faktiskt skulle ha möjlighet att göra med vissa förändringar.

Ska en kanske skriva något personligt också? Okej, i övrigt har jag ganska hög integritet, jag skrattar högt åt tv-programmet Parlamentet och har enligt mig själv bra humor. Ja, jag tränar också och är nu stolt kriminalvårdsbloggare!

Följ med!

/Kristin Andersson, kriminalvårdsinspektör på anstalten Mariefred