Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Fotot visar FN-huset i New York med en dramatisk himmel i bakgrunden.

2020-04-03

Lockdown i staden som aldrig sover


Inlägget har följande kategorier:

Jag tror det är svårt att föreställa sig på förhand vad det innebär att förlora delar av sin frihet och rättighet att röra sig fritt i samhället. Är det något vi inom Kriminalvården borde förstå så är det ju vad det innebär att vara frihetsberövade, åtminstone delvis.

Inom vår internationella verksamhet ställs vi ofta inför situationer som är ovana i vår hemmamiljö. Att inte ha kontroll över sin livssituation eller kunna fatta egna beslut för att läget i ens närmiljö är så riskfylld, det är en ovan känsla. Nu är den ett faktum för miljontals människor runt om i hela världen och det märks nog extra mycket i ett öppet och demokratiskt samhälle.

New York börjar mer och mer likna en spökstad rapporteras det om i svensk dagspress. Nog är situationen alarmerande och eskalerande, men de flesta försöker leva sina liv och anpassa sig efter rådande förhållanden. Man påminns överallt om detta samhälles brister och dess sårbarhet, när föräldrar till barn som är hemskickade för att skolorna stängt, kan hämta upp matpaket på särskilda ställen och bristerna i sjukvårdsförsäkringssystemet blottläggs när behovet av sjukvårdsplatser och sjukvårdsutrustning för närvarande vida överstiger utbudet.

Det är då en annan grundvärdering kickar in, övertygelsen och viljan att hjälpa andra. Det är ibland något vi kanske tar för givet i det svenska välfärdssamhället, men som smärtsamt påminner en här, när behoven och desperationen öppnar sig som en avgrund för många.

På fotot står Martin Gillå framför en skylt med loggan UNDP.

 

Själv befinner jag mig å ena sidan fysiskt i New York, där situationen blir mer och mer utmanande varje dag. Å andra sidan är jag, åtminstone i tanken, i Botswana, i Liberia, och i Centralafrikanska Republiken där behoven är enormt mycket större när man ser till sårbara samhällen och mänskligt lidande. Mitt uppdrag är främst att stötta bland annat dessa länder i deras utveckling, för att skapa goda förhållanden för de intagna som bygger på grundläggande mänskliga rättigheter. Coronaviruset har verkligen ställt allt på sin spets och kan potentiellt innebära humanitära katastrofer under de allra värsta förhållanden. De intagna i fängelserna där har inget val, ingen frihet, och ofta inget hopp. Det är där jag känner att jag kan göra skillnad.

FN-systemet har precis lanserat en global plan för att möta de enorma behoven i de länder som inte på egen hand kan stå emot den annalkande smittspridningen. UNDP, FN:s utvecklingsprogram där jag sitter, är en tung aktör i detta arbete och kriminalvårdsfrågorna har kommit högt upp på agendan i denna utmanande tid. Det är givetvis positivt att de prioriteras, men det är med blandade känslor då det samtidigt blir uppenbart att där finns de största riskerna för mänskligt lidande. Först nu reagerar FN-systemet med kraft. Mentalt får man förbereda sig på det värsta, med flera tusentals som inte hjälp kommer fram till, men ändå med vetskapen om att ens jobb bidrar till att hjälpa många.

Detta tudelade fokus där riskerna i ens närmiljö blir påtagliga, samtidigt som mitt professionella fokus måste ligga på en annan kontinent är svår. Särskilt i ljuset av att man är här med familjen och tillsammans bär ett stort ansvar för vårt gemensamma välbefinnande.

New York, staden som alltid stått som en fyrbåk av hopp och frihet, börjar sakta förvandlas till en plats där drömmar krossas, arbetslösheten skenar och jobb inom framförallt servicenäringen fullständigt utraderas utan något skyddsnät som fångar upp. Den enda fyrbåken som lyser stark nu är Empire State Building som tillfälligt skiner i rött roterande ljus på kvällen, som en påminnelse att hylla alla First Responders och sjukvårdspersonalen i staden – som för att liksom hålla staden fortsatt vaken om natten.

/Martin Gillå, Corrections Specialist på UNDP, på utlandsuppdrag i New York