Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På fotot står Björn framför en whiteboardtavla med arbetsmaterial.

2020-08-24

"Jag tror inte på det men jag provar"


Inlägget har följande kategorier:

Att delta i ett behandlingsprogram under sin tid i anstalt är inte en självklarhet. Det krävs mod, tillit och engagemang från både programledare och deltagare.

Inför en programinsats genomförs alltid en enskild intervju mellan den tilltänkt deltagare och programledare. Syftet med intervjun är att matcha rätt program mot den intagnes behov. Ett grupprogram bedrivs alltid av två programledare, som försöker att forma en grupp utifrån flera aspekter. Det är inte alltid det lättaste. En grundförutsättning är att alla deltagare är överens om att inte sprida vidare det som sägs och delas i gruppen. Förtroende och respekt är A och O.

I våras startade en ny omgång av grupprogrammet Puls igång. Puls står för problemlösning, umgänge, livsmål och självkontroll. Programmet är ett behandlingsprogram med fokus på aggressivitet och våld. Under en av intervjuerna, inför programstarten, så sade en av de tilltänkta deltagarna: ”Jag tror inte på det men jag provar”.

Sagt och gjort. Hon provade och gav verkligen Puls en chans. Programmet blev mer än en ögonöppnare och när slutet närmade sig sade hon spontant till programledarna att hon ville fortsätt men ytterligare programinsats. Björn Ring, programledare på Sagsjön och Högsbo, startade upp en ÅP (återfallsprevention) med den intagna med inriktning på missbruk. Målet med detta enskilda program var att hitta redskap för drogfrihet, minskad impulsivitet och ökad självkänsla.

Jag blev inbjuden till programmets avslutning och fick ta del av allt de hunnit med under de åtta träffarna. Och det var mycket! Hela processen hade påbörjats under Puls och fick därefter en naturlig fortsättning i enskilt format. Det är väldigt inspirerande att få ta del av våra intagnas processer och deras arbete med sig själva. Stoltheten och det generösa sättet att berätta om sig själva och sina problem går inte att ta miste på. Om ett par veckor påbörjar den här kvinnan en vårdvistelse i ett behandlingshem där hon ska tillbringa de sista månaderna av sin verkställighet. Mycket bättre förberedd än så här kan hon nog inte vara. Stort tack till våra duktiga programledare!

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön