Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På fotot står Eleonor Lundblad vid entrén till Solna tingsrätt.

2020-02-13

NTE sitter med i rättssalen


Inlägget har följande kategorier:

Att vara med under rättegångarna kan vara påfrestande rent psykiskt då det kan vara väldigt obehagliga saker som avhandlas. Som tur är har vi krisstödjare vi kan prata med, psykologer om det krävs, men att prata av sig besättningen emellan kan många gånger räcka långt även det.

För att personer ska kunna dömas till fängelse, en icke frihetsberövande påföljd eller frikännas för brott krävs att en rättegång hålls. När personer är häktade eller frihetsberövade av andra orsaker krävs det bevakning av personal för att personen inte ska avvika och där kommer i många fall NTE in. På vissa häkten gör häktespersonalen själva så kallade lokala transporter, men i många fall ligger ansvaret för dessa transporter på NTE.

Som de flesta känner till så finns tre olika instanser när det kommer till brottmål, men sen finns också domstolar som förvaltningsrätt, kammarrätt, migrationsdomstol med flera vilka vi också hjälper till med inställelse till.

Transportpersonalens uppdrag vid domstolsförhandlingar är att dels inställa den frihetsberövade till rätten och se till att den transporterade inte avviker. Vi har även i uppgift att se till att personen vi transporterar inte skadar sig själv eller någon annan, samt att någon utifrån inte skadar personen. Det är alltså transportpersonalens uppgift att tillse så den transporterade inte blir skadad av exempelvis anhöriga till målsägande, eller andra personer som kan tänkas vilja vår klient illa. Detta innebär att vi alltid sitter med i rättssalen under förhandlingarna, även när det är så kallat stängda dörrar, vilket innebär att allmänheten och andra åhörare inte får vara med och lyssna på det som sägs i salen.

Under förhandlingens pauser har vi som transportpersonal ansvar för klienten och då uppehåller vi oss i särskilda pausrum i domstolen. Där har klienten möjlighet att gå på toaletten samt enskilda rum där hen kan samtala med sin advokat. Under dessa samtal är vi sällan närvarande, men finns alltid i direkt anslutning om det skulle vara något.

Efter att förhandlingen har avslutats så kör vi tillbaka klienten till det ställe vi hämtade på, oftast häktet. Där kan klienten få domen, få hjälp att överklaga domen eller hjälp att nöjdförklara sig. I de fall klienten försätts på fri fot är hen fri att gå hem direkt från domstolen om hen så önskar och åka tillbaka till häktet exempelvis och hämta sina tillhörigheter själv, klienten är därmed inte skyldig att följa med oss i dessa fall.

Med detta sagt så har transportpersonalen en betydande roll för att domstolsförhandlingar där frihetsberövade personer har part i målet ska kunna genomföras.

/Eleonor Lundblad, transportör på NTE