Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Jamal jobbar i centralvakten

2020-01-31

Centralvakten i centrum


Inlägget har följande kategorier:

Telefonen ringer, besökare kommer och går, nya intagna ankommer eller friges, grindar och dörrar ska öppnas och stängas och plötsligt går det ett larm. Det händer mycket i centralvakten.

På varje anstalt finns det en centralvakt, som alltid är bemannad med minst en personal dygnet runt. Centralvakten är anstaltens sambandscentral och utgör en mycket viktig del av verksamheten.

Arbetsuppgifterna är lika många som varierande; ta emot alla slags besökare, öppna och stänga grindar och dörrar, släppa ut och ta emot intagna inför eller efter en permission, svara i anstaltens växeltelefon, hjälpa till med transporter av intagna, bevaka utevistelse på promenadgården, visitera bostadsrum och kontrollera teknisk utrustning, kontrollera nycklar och annan säkerhetsutrustning, dela ut läkemedel, ta emot och hantera alla slags larm och mycket, mycket mer. Där gäller att vara lite allt-i-allo och samtidigt kunna vara fokuserad på vad som händer på anstalten.

Jamal Ahmadazi har arbetat i Kriminalvården och på Sagsjön sedan 2015. Nu ingår han i den arbetsgrupp med kriminalvårdare, som bemannar centralvakten. Arbetstiderna är dag, kväll och natt. Jamal berättar:

”Det bästa med mitt arbete är att se en positiv förändring och utveckling hos våra intagna. Den sociala samvaron med kollegor betyder också mycket. I centralvakten är vi anstaltens röst och ansikte utåt och det är viktigt att tänka på att alltid visa ett vänligt och professionellt bemötande. Jag trivs bra med mina varierande arbetsuppgifter men jag skulle önska lite fler kameror över området, som underlättar vår bevakning och möjligheten att kunna följa vad som händer och sker. Det svåraste med mitt jobb är att få de intagnas förtroende och kunna bevara det. Vårt arbete innebär ju i mångt och mycket att vara våra intagna behjälpliga med olika saker men emellanåt så måste vi också påminna om regler och rutiner och att kunna säga nej”.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön