Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Karin som står lutad mot väggen i en korridor.

2020-01-23

Frivården - den dolda sidan av Kriminalvården


Inlägget har följande kategorier:

Frivården verkställer 70 procent av de kriminalvårdspåföljder som döms ut. Dessvärre är det få ute i samhället som har kunskap om vad frivården gör.

Det finns säkerligen många olika anledningar till att människor inte har kunskap om frivården – det hade inte jag heller när jag började en gång i tiden. Ett exempel på hur det vinklas i media är när de i Efterlyst på TV 3 säger: ”Ja, det blev ju bara en skyddstillsyn som påföljd.” Det gör mig lite ledsen.

De flesta av oss har säkerligen fått frågan ”vad jobbar du med?” av människor vi möter. Det kan vara på barnens fotbollsträning, på en fest, under ett föräldramöte, av en medpassagerare på tåget eller vad det nu än må vara. Jag tror inte att jag har träffat någon under alla mina snart 15 år som anställd som har haft kunskap om vad frivården är. Möjligtvis någon enstaka som jobbar som socialsekreterare eller likvärdigt, men i övrigt - ingen.

Vi är många anställda inom myndigheten och det krävs för att vi ska kunna upprätthålla vårt uppdrag. Frivården hanterar i snitt 11 000 klienter och det är över 70 procent av de som döms – varför vet människor inte vad frivården är? Det är dags att råda bot på det.

Tingsrätterna runt om i landet försöker i största möjliga mån att utdöma påföljder där klienterna kan avtjäna sitt straff samtidigt som de kan fortskrida sina vanliga liv. Man vet genom forskning att det är det bästa sättet för oss individer att göra en förändring – att göra det i vår normala vardag. Jag tänker på alla de gånger som jag tittat på Biggest Loser på tv – många av dem kan i efterhand säga att det är relativt enkelt att gå ner i vikt när man är på boot camp. Den stora svårigheten är när man kommer hem för man inte har övat in alla nya färdigheter i sin vardagsmiljö.

Men nu var det inte frågan om rehabiliteringsprocessen i sig som jag egentligen ville ha fokus på – utan att lyfta fram att frivården finns, vad vi gör och varför vi gör det. ”Frivården är den överlägset mest kostnadseffektiva verksamheten” sa en kollega häromdagen. Det är dock bara en av flera otroligt viktiga aspekterna till varför en frivårdspåföljd är ett lämpligare alternativ än inlåsning.

Det finns artiklar i traditionell och social media som lyfter frivårdens effektivitet, ekonomiskt såväl som när det kommer till minskade återfall i brott. Men det kan lätt försvinna i mediebruset och bland politiska åsikter som skriker efter hårdare och längre fängelsestraff. Jag vill nästan gå ut på barrikaderna och ropa ”NEJ – det är fel väg att gå!”

Böcker jag läser regelbundet för att hitta nya infallsvinklar i mitt jobb som coach, men även för att bekräfta teori bakom det vi gör till vardags.

Majoriteten av de dömda gör sin förändring i frihet under frivårdens insyn och påverkan – och det fungerar! Att samhället behöver agera och plocka bort människor från gatan som begår grova brott är en nödvändighet – och arbetet som görs i såväl häkte som anstalt är viktigt och de gör fantastiska insatser. Men det är en alldeles för ensidig vinkel.

Frågan som jag ställde inledningsvis i inlägget – ”vad jobbar du med?” är egentligen inte svår att besvara. Svårigheten är att på ett effektivt sätt förklara vad frivården gör. Den tiden finns inte riktigt i dagens samhälle där vi gärna ska uttrycka oss så att det får plats i ett twitter-inlägg.

Så här skulle jag beskriva mitt jobb på några enkla rader: Jag jobbar på uppdrag av tingsrätter att hjälpa människor att förändra sina liv. Mitt fokus ligger i att bygga en förtroendeingivande relation med klienter för att kunna förmedla ut andra sätt att lösa problem. Anledningen till att klienterna hamnar hos mig (eller att de begått brott) är att de har ursäkter och förklaringar till att de väljer vägen via kriminalitet för att klara sin vardag. Det ställer till enorma problem för såväl individen som samhället. Mitt fokus är att arbeta med kärnan hos dessa individer, att på ett strukturerat sätt hjälpa klienten förstå sig själv, varför de har gjort sina val och därefter lära ut nya tekniker som grundar sig i kognitiv beteendeterapi. Ibland brukar jag säga att jag är kriminalitetsterapeut. Jag vet att det är lite slarvigt uttryckt, men det är ett lite enklare sätt att förklara för den som inte är insatt i yrket.

Låt frivården synas och höras! Vi gör ett förbaskat bra jobb!

Ett litet tips på vägen – vi har ett instagramkonto: Frivården Malmö. Gå in och följ så får ni läsa och se vad frivården gör!

/Karin Beijergård Månsson, frivårdsinspektör och KrimsticsCoach på Frivården Helsingborg