Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Programledare Cecilia Lundqvist tillsammans med en figurant. Arrangerad bild.

2020-01-21

Nu testas Predov på klienter


Inlägget har följande kategorier:

På anstalten Sagsjön har man nu påbörjat behandlingsprogrammet Predov med två kvinnor som båda är dömda för våld mot någon närstående. Cecilia Lundqvist är programledare och har under hösten utbildat sig i Predov.

Predov (Preventing Domestic Violence) är ett nytt modernt behandlingsprogram för klienter som har använt våld mot en eller flera närstående personer.

Predov är utvecklat i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder. Programmets främsta syfte är att få stopp på våldet, dvs. att de klienter som deltar i och fullföljer programmet inte ska återfalla i nya våldsbrott riktade mot närstående. Programmet testas och utvärderas i ett pilotförsök från hösten 2019 där Sagsjön är en av medverkande anstalter.

Cecilia Lundqvist berättar:

"Det känns så roligt att komma igång med programmet. Jag tyckte mycket om utbildningen och materialet. De första mötena med deltagarna var lite nervösa och det var till en början något svårt att få till behovsbedömningen på ett bra flytande sätt. Sedan gick resten av träffarna bra. De nu två deltagande kvinnorna uppskattar programmet och materialet. Deras brott är ju känsliga och det är därför viktigt att de har förtroende för mig som programledare, vilket jag upplever att de har”.

I ett regeringsuppdrag från 2018 ska Kriminalvården utveckla återfallsförebyggande insatser vid våld mot närstående och utreda förutsättningar för återfallsförebyggande insatser vid hedersrelaterade brott. I uppdraget samarbetar vi tillsammans  med Socialstyrelsen, Polisen m.fl. Behandlingsprogrammet syftar till att våld mot närstående ska upphöra. Med nya och effektivare metoder kommer vi nå avsevärt fler klienter med behandling. Framöver ska intagna kunna t.ex kunna påbörja programmet Predov under tiden på anstalt för att därefter fullfölja det hos Frivården under övervakningstiden. Programmet riktar sig mot alla typer av våld och andra övergrepp som kan förekomma mellan närstående (fysiskt, sexuellt, psykiskt känslomässigt, etc.).

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

PS. Här berättar David Ivarsson från Kriminalvården i TV4 Nyhetsmorgon om Predov. DS.

 

Bilden är arrangerad och klienten är en figurant.