Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Foto på mobiltelefon och utbildningsmaterial för frivårdsklienter.

2020-06-15

Den digitala kontakten äter energi


Inlägget har följande kategorier:

I vårt vardagliga arbete använder vi både kroppsspråk att förmedla och även tolka in information, vi använder whiteboard-tavlor för att gestalta och illustrera hur det kommer sig att våra klienter gör som de gör och det är ett verktyg som underlättar i vårt sätt att förklara. Det är nästintill omöjligt att göra det enbart via telefon.

Corona eller Covid -19  - ordet som är på allas läppar oavsett var i världen du befinner dig. Kriminalvården har anpassat sin verksamhet. I vårt fall på frivården innebär det förändringar i hur kontakten ser ut med våra klienter.

Från den 16 mars sker inga besök i våra lokaler, utan vi genomför klientmöten via digitala medier som telefon/Facetime/Skype. En del frivårdskontor i landet har sedan en längre tid nyttjat Skype som mötesform med klienter, men det har varit för ett begränsat antal. Nu ska vi jobba digitalt med ALLA klienter. Man skulle utifrån det kunna tro att det inte är så svårt. Samtal som samtal. Men det är sällan så enkelt. Kommunikation är så mycket mer än att utbyta verbal information.

En av utmaningarna som många av oss känner är att den digitala kontakten äter mycket mer energi av ens arbetsvardag än normalt. Utbytet man vanligtvis får i dialogen blir nu väldigt fattigt. Flera påtalar ofta tröttheten som kommer och att det sociala samspelet är tydligt efterlängtat.

I min roll som coach försöker jag stötta mina kollegor i att försöka jobba så normalt som det går i den här situationen. Även om vi har praktiska utmaningar, så tror jag ändå att det till största del handlar om vår egen inställning. Hur tar vi oss an detta? En av de lärdomarna som vi lär ut till våra klienter är ”tanken styr beteendet”. Det blir än mer tydligt för oss själva att vi behöver applicera den lärdomen. Två av de andra lärdomarna vi lär ut handlar om att ”jag kan inte kontrollera min omgivning” samt ”jag kontrollerar och ansvarar för mitt beteende”. Även dessa blir ohyggligt centrala just nu.

Följande handfasta tips har jag förmedlat till mina kollegor:

  • Förbered dig inför mötet, vad vill du ha sagt, be klienten återge ett beteende de är nöjda med och ett de kan tänka sig ha gjort bättre.
  • Gör skriftliga sammanfattningar efter mötet och skicka ut till klient.
  • Skicka ut dokument/instruktioner i förväg som klienten kan fylla i samtidigt som ni samtalar (se bloggbild som exempel). Det visuella är viktigt för att förstå en övning.
  • Repetera tidigare övningar som gjorts.
  • Ge ännu tydligare hemuppgifter som de ska göra, be dem gärna skicka in i skriftligt (digitalt).
  • Dela upp övningar i fler delar.
  • Vid videosamtal – se till att ställa upp telefon eller iPad mot en vägg eller använd stativ så att du har händerna fria att skriva på tavla.

För att mina kollegor ändå ska känna att de ger sig själva tid för reflektion inför och efter har de fått rekommendationer att hålla samtalen 15-30 minuter. Med det sagt är detta inte enkelt. Vi gör så gott vi kan, en förändring tar i regel tid – tid som vi under dessa omständigheter inte har. 

Jag hoppas att mina medarbetare ändå vågar ta ut svängarna, utmana sig själva och ta lärdom av detta in i framtiden. Mitt budskap såväl internt och externt runt om i landet är: extraordinära händelser medför att man får vara både flexibel och öppensinnad för anpassningar. Nu behöver vi styra samtalen med klienter ännu mer, men vi behöver även vara kreativa och ödmjuka inför verkligheten. Uttrycket att arbeta utanför boxen har väl sällan varit så aktuellt.

Karin Beijergård Månsson, frivårdsinspektör Helsingborg