Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Anna blir visiterad av två somaliska kvinnliga kriminalvårdare.

2020-06-08

Evakuerad från Somalia


Inlägget har följande kategorier:

Jag längtar tillbaka till att fortsätta arbetet i Somalia, utmaningen är att inte veta när det blir.

Jag hade precis passerat halvvägs i mitt ettårsuppdrag. Livet som svensk rådgivare i kriminalvårdsfrågor hade blivit vardag med återkommande rutiner och känsla av att det inte finns så mycket nytt och spännande att berätta här i bloggen. Vi åkte till fängelset varje arbetsdag i utom torsdagar då vi arbetade på kontoret med planering, rapporter mm. Fredagar och lördagar är vi lediga och tillbringar dagarna på vårt ”compound”.

I mitten av mars kommer något som förändrar allt – Corona viruset sprids. Länders gränser och luftrum stängs och jag och mina svenska kollegor måste lämna Somalia med sista planet den 18 mars innan de stänger. Det känns väldigt snopet och tungt, vi hade kommit igång bra med vår planering för resten av tiden och verkligen sett fram emot arbetet framöver. Nu måste vi åka hem på obestämd tid.

På planet hem från Somalia.


Nästa uppdrag är att ta fram ytterligare en utbildning, fast denna gång en utbildning av utbildare som ska kunna ta över arbetet med att utbilda kriminalvårdare i Somalia. Framledes ska vi också ta fram chefutbildningar för anstaltschefer i Somalia. Mycket av detta har gjorts tidigare men vi måste också rensa bland gammalt material och ta fram ett material som ska gälla. Utbildningarna ska kunna användas i hela Somalia och i Somaliland som är en region som har brutit sig ut från Somalia. Sen är det också viktigt att inte tappa det vi har arbetat med på fängelset såsom separation av unga, vistelse utanför cellen och andra aktiviteter. Men det är lite svårare att göra om man inte är på plats.Att arbeta hemifrån för FN är det många som gör idag. Vi är fyra mentorer från Kriminalvården som jobbar för UNODC i Somalia, två placerade i Garowe där jag är, och två i Hargeisa i Somaliland. I princip direkt när vi kom hem vi fick uppdrag från våra överordnande dels att ta fram en grundutbildning för kriminalvårdare i Somalia i form av e-learning. Det underlaget har vi nu lämnat ifrån oss för att färdigställas.

Intagna bygger ett hustak.

Tegeltillverkning är en del av sysselsättningen för intagna.

På ett sätt är det bra att arbeta hemifrån när det finns tillgång till skrivare, video mm. Vi fyra mentorer emellan har mycket kontakt för att både fördela och sammanställa material. Kontakten fortsätter med teamet i Garowe och våra kolleger, vi jobbar vidare med utveckling av verksamheten. Regelbundna möten och uppföljning med våra chefer m fl som normalt finns i Nairobi och Mogadishu har vi också. Det finns olika tekniska lösningar på video och telefonmöten som man kan använda utanför kriminalvårdens nätverk som fungerar bra, bland annat WhatsApp, Zoom, Team i Outlook mm. Passade också på att ta ut ledighet under maj månad så att det bara blir att sätta igång och jobba när vi kommer ner igen.

Hur Coronaläget ser ut i Somalia vet jag inte riktigt men de har haft några fall på fängelset. De har tillfrisknat de som varit sjuka. Nu hoppas jag bara på att evakueringen inte varar alltför länge utan att vi får komma igång med arbetet på plats snart.

/Anna Terins, kriminalvårdsrådgivare på utlandsuppdrag i Garowe, Somalia.