Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Två kontaktpersoner från Mariefredsanstalten poserar på bild.

2020-05-13

Kontaktpersoner berättar om sitt uppdrag


Inlägget har följande kategorier:

”En hade önskat att politiker pratade lite mer om det arbete vi gör som kontaktpersoner”, säger en av mina kollegor jag pratar med inför detta blogginlägg. Och tänk vad jag håller med i det uttalandet. Tänk vad ofta jag saknat den diskussionen i den politiska debatten.

Kriminalvården ska arbeta mot att klienterna kommer ”Bättre ut”. På Mariefredsanstalten där jag jobbar är samtliga kriminalvårdare på avdelningen kontaktpersoner vilket innebär att de har ett särskilt ansvar för 4-5 klienter i det de behöver stöd och hjälp med. Jag har inför detta blogginlägg samlat med tre kontaktpersoner i min arbetsgrupp för att prata om kontaktmannaskapet.

Kontaktpersonerna upplever arbetet som väldigt kul och givande men det är också ett uppdrag i en väldigt komplex situation och i ett komplext sammanhang. Man är i en inlåst miljö med stora grupper klienter och de är placerade hos oss under tvång. Här gäller det att vara smidig och lära känna klienten och en del i detta arbete är genom samtal.

”Att samtala med våra klienter skapar klientkännedom, förtroende och relation vilket inverkar på individen samt på stämningen i gruppen på avdelningen” säger en av kontaktpersonerna. ”Kontaktmannaskapet ger arbetet mening” säger en annan.

Kontaktpersonerna säger att de vanligaste samtalen är de som sker i korridoren. ”Man hade önskat ett mer strukturerat arbetssätt där kontaktmannasamtalen var mer planerande och innehållsrika”. Att ha samtal med klienterna i samtalsrummet blir väldigt formellt men dit vill vi sträva säger dem. Det är inte heller alla klienter som är vana vid att ha kontinuerliga kontaktmannasamtal och det kan då vara en utmaning för kontaktpersonen att få till ett sådant samtal. Ibland gör grupptrycket och stämningen på paviljongen att det upplevs svårt att få till det.

”Det är ju ingen klient som klagar när de ska på kollegium det är för att detta är en rutin som ska ske, vi måste komma dit även med kontaktmannasamtalen”. Kollegium är ett forum för att gå igenom klientens planering under dennes verkställighetstid.

Vidare säger kontaktpersonerna att det är roligt att se att klienterna ofta gör en beteendeförändring under tiden de är hos Kriminalvården men de önskar mer utbildning i exempelvis beteendeförändring och psykologi. Under grundutbildningen till kriminalvårdare får man viss utbildning inom detta men man önskar sig mer utbildningsresurser. Klienterna kan i början ha lite svårt att prata med sin kontaktperson men detta faller sig ganska naturligt efter ett tag. Denna beteendeförändring är viktig för kontaktpersonen att uppmärksamma och berätta för klienten vilket kan ske i form av exempelvis ett kontaktmannasamtal.

Kontaktpersonerna säger dock att man ofta ser en skillnad på klienterna från det att de kommer nya till anstalten till att de skapat en relation med sin kontaktperson och vårdarna. Många klienter kan ha på sig en mask till en början. Och många av dem har ett myndighetsförakt. Men genom den professionella relation kontaktpersonerna skapar till klienterna gör de en jätteinsats i klienternas syn på kriminalvården i stort. Kontaktpersonerna i gruppen nämner också vikten av att föregå med gott exempel och tar exemplet att visa klienterna hur man jobbar i grupp på ett bra sätt. ”Hur vi är mot varandra speglar sig i klienternas sätt att vara mot varandra” säger en av kontaktpersonerna.

Budskap om att vänta på sin tur och släcka lampan står på en affisch.

 

På Mariefredsanstalten har vi börjat jobba med olika mål på avdelningen tillsammans med klienterna. Det stora målet är att lära klienterna olika former av ADL-träning (aktiviteter i det dagliga livet) och detta har vi delat upp på olika delmål. Till exempel får klienterna lära sig stå i kö vid kioskutdelningen, en och en, och vänta på sin tur, släcka lampan och stänga av tv:n då man som klient går ner till sysselsättningen och så övar vi framförhållning – att man ska säga till på morgonen om man önskar ringa någonstans. Allt detta handlar om förberedelser inför det vanliga livet i samhället då klienten kommer ut. Detta påminner kontaktpersonerna klienterna om vid de tillfällen det glöms bort.

Avslutningsvis säger min klienthandläggare: ”Jag kan under kollegium se vilken trygghet kontaktpersonen ofta är för klienten”. Och jag som chef är stolt över att leda människor i dessa komplexa men roliga arbetsuppgifter i en miljö som få i samhället har tillgång till.

/Kristin Andersson, kriminalvårdsinspektör på anstalten Mariefred