Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På bilden syns en lapp med information om corona.

2020-03-19

Besvikelse och förståelse hos intagna


Inlägget har följande kategorier:

För våra intagna blir det en stor besvikelse att inte kunna ta emot besök av nära och kära eller åka hem under en permission. Vi har tillbringat mycket tid med att förklara och stötta i samtal.

Trots att Kriminalvården är en ganska skyddad värld så kan vi inte helt avgränsa oss från det som händer och sker utanför staketet. Coronavirusets framfart har knappast undgått någon. I en människovårdande organisation, som Kriminalvården, är corona och pandemi ett hett samtalsämne just nu. Därför är alla besök till häkte och anstalt inställda tills vidare. Undantag gäller för besök av försvarare, åklagare och polisanställda och övrigt anställda vid offentliga myndigheter som är symptomfria. Möten och besök bokas om eller genomförs över telefon istället. Intagna beviljas inte permission om det inte är absolut nödvändigt. Allt för att minska smittspridning.

Förståelsen från de intagna är stor även om många blir väldigt ledsna. Att vara frihetsberövad innebär ju att vara långt ifrån sina anhöriga i stort och nu blir saknaden ännu större. Samtidigt som vi har många intagna, som är i riskgruppen för att bli allvarligt sjuka om de smittas, och som vi måste vara extra rädda om.

Anstaltens sjukvård inventerar och ser till att läkemedel och extra skyddsutrustning finns på plats såsom t.ex. engångshandskar och desinficeringsmedel. För avdelningsvårdare behövs ett särskilt utrymme för att kunna byta om och tvätta sig om man varit i kontakt med en smittad intagen. Allas säkerhet och välmående är viktigt.

Margareta Corneliusson, sjuksköterska, inventerar läkemedel.

Gith Friberg, kriminalvårdare, iordningställer ett särskilt utrymme för personal att byta om i.

I helgen bjöds alla intagna på Sagsjön på pizza, vilket var mycket uppskattat. Det behövs inte så mycket för att lätta upp lite i anstaltsvardagen på ett positivt sätt. Kriminalvården har även beslutat om att intagna i häkten och anstalter kommer till och med den 13 april att få ringa avgiftsfria samtal, som en kompensation för inställda besök. Och i takt med att våra häktes- och anstaltsplatser är mer än fullt belagda så får vi fortsätta att hitta lösningar i våran och de intagnas vardag. Verkligheten känns på många sätt surrealistisk just nu samtidigt som livet och våra intagnas verkställigheter måste gå vidare.

 

/Ia Johansson, klienhandläggare anstalten Sagsjön

 

Här kan du läsa mer om vad som gäller inom Kriminalvården: Information om corona