Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Fotot visar två reflexhjärtan.

2020-11-20

Relationer på jobbet


Inlägget har följande kategorier:

Att sätta gränser är svårt. Det fina är att det går att bli bättre, speciellt när vi delar med oss av våra erfarenheter.

När jag började arbeta inom Kriminalvårdens vuxenutbildning var det några i bekantskapskretsen som reagerade på valet av arbetsplats. Ett ämne som lätt hamnar på tidningars löpsedlar är ju relationer mellan personal och intagna och vännerna uttryckte oro över att jag skulle utsättas för påtryckningar och att klienter dessutom skulle förälska sig i mig. Oavsett om oron var befogad, så är det här med hur vi hanterar känslor på arbetet ett ämne man gott kunde prata mer om.

När man arbetar som lärare, eller för den delen i vilken som helst klientnära roll, så måste man ju skapa en trygg relation och hitta rätt våglängd. Många av dem vi arbetar med har väldigt dåliga erfarenheter från sin skolgång och ofta många misslyckanden bakom sig. En av framgångsfaktorerna i bra undervisning är just att eleverna får förtroende för dig och det sker knappast utan att de också gillar dig. Men, det som ibland kan vara svårt är att avgöra ögonblicket när något tippar över, eftersom man arbetar nära sina studerande och lär känna dem rätt väl. Man kan lugnt säga att det är en känslig balansgång och att det handlar om fingertoppskänsla, integritet och gränssättning.

Ett exempel jag tänker tillbaka på handlar om en intagen som blir förälskad i sin lärare. Läraren hanterar det hela genom att i ett lugnt samtal förklara att vederbörande aldrig skulle ha fått dessa känslor om det här hade hänt i en annan situation i livet.

Personal inom kriminalvården får utbildning i ett koncept som heter KKA och förkortningen betyder kompetent klientnära arbete.  Utbildning är bra, speciellt i kombination med förutsättningslösa samtal kring hur man hanterar känslomässig press.

Konsten att sätta gränser är svår att behärska. Det fina är att det går att lära sig, speciellt om vi delar med oss av våra erfarenheter. Det är nog inte så dumt att samtala mer om de utmaningar vi ställs inför. I den här miljön har känslor en särställning och det lättar på trycket när människor delar erfarenheter.

/Hanna Pohjola, lärare i engelska, Lärcentrum Hall