Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bildspelet visar bilder av böcker och Anna Hed framför en bokhylla hållandes i en trave böcker. Anna bär svart polo och grå kavaj. Hon har svarta glasögon och har håret i en fläta över axeln.

2021-04-13

Bibliotekarien tipsar om fängslande böcker


Inlägget har följande kategorier:

Ett myndighetsbibliotek är inte det första man tänker på när man tänker på bibliotek, men faktum är att många av de större myndigheterna har egna bibliotek och så även Kriminalvården. Biblioteket ger medarbetarna tillgång till litteratur och stöd i informationssökning för fortbildning, verksamhetsutveckling och forskning.

Det har funnits ett bibliotek på Kriminalvården sedan slutet av 1800-talet och mycket av litteraturen finns fortfarande kvar i en historisk samling. Där finns allt möjligt som på något sätt rör kriminalvård, kriminologi, psykiatri och sociologi. Vi har till exempel en Kokbok för Statens Fångvårdsanstalter utarbetat av Gertrud Bergström f.d. skolköksinspektris vid Stockholms folkskolor från 1935 där man kan få lära sig att laga delikatesser som Kabeljopudding och Lingonsoppa.

Det finns också en stor samling äldre juridisk litteratur såsom Dödsstraffet ur Rättslig Synpunkt Betraktadt från 1868, vilken är en argumentation för dödsstraffets avskaffande. Detta skedde i Sverige 1921 (i fredstid) och därför hittar vi så klart också boken Sveriges siste skarprättare A.G. Dalman : Föregångare och Förrättningar. Skarprättare var alltså den som utförde avrättningen, bödeln helt enkelt, och det är hans son G.A. Dalman som skrev boken som kom ut 1934 tillsammans med G.O. Gunne.

För den mer nutidsorienterade var 2020 ett bra år för den som ville läsa om Kriminalvård. På medarbetarbiblioteket var det stor ruljans på böcker som skrivits av våra egna medarbetare, tillika experter på sina ämnen. I Forensisk KBT : Behandling av brottsdömda av David Ivarsson, Johan Eriksson och Lena Lundholm kan man läsa om den psykologiska behandling som ges Kriminalvårdens klienter idag. Vägen ut ur kriminalitet av Martin Lardén rör samma ämne men har ett bredare perspektiv och tar bland annat upp hur olika samhällsinstanser kan stödja personer som vill ta sig ur ett kriminellt liv. På slutet av året kom även Sexualbrottets psykologi : Bemötande, bedömning, behandling  av Johanna Lätth. Den lär bli en av de mest utlånade under 2021.

För dig som vill läsa om fängelser världen över vill jag tipsa om The Puzzle of Prison Order : Why life behind bars varies around the world av David Skarbek. Skarbek undersöker livet i fängelse från Bolivia till Norge och lägger fram sociala och politiska orsaker till detta.

Vi har också en mindre samling skönlitteratur som rör kriminalvård och där tillkom några titlar under 2020. Lo Kauppis roman Två vita dvärgar följer samma person i två parallella världar, där den ena dras ned i drogmissbruk och kriminalitet och den andra tar sig ur det livet. Romanen utspelar sig delvis på Anstalten Hinseberg.

Texter från sex klienter som deltagit i en skrivcirkel på Anstalten Mariefred har sammanställts av cirkelledaren och redaktören Magnus Utvik i antologin Friheten innanför murarna.

I den illustrerade ungdomsboken Mamma fuckar upp av Elisabet Omsén och Charlie Rosales får man följa Petter och Sahar som besöker sin mamma som avtjänar ett långt fängelsestraff.

Du som arbetar inom Kriminalvården kan få tag på dessa böcker genom medarbetarbiblioteket. Katalogen är inte öppen för allmänheten, men om du har en fråga som rör kriminalvård och litteratur kan du skicka den till hk.bibliotek@kriminalvarden.se.

Ha ett trevligt läsår 2021!

/Anna Hed, bibliotekarie, Medarbetarbiblioteket Kriminalvården

 

Litteraturlista:

Kokbok för Statens Fångvårdsanstalter utarbetat av Gertrud Bergström f.d. skolköksinspektris vid Stockholms folkskolor. Fångvårdens tryckeri 1935.

Dödsstraffet ur Rättslig Synpunkt Betraktadt. Isaac Marcus 1868.

Sveriges siste skarprättare A.G. Dalman : Föregångare och Förrättningar av G.A. Dalman och G.O. Gunne. Skandinaviska pressförlaget 1934.

Forensisk KBT : Behandling av brottsdömda av David Ivarsson, Johan Eriksson och Lena Lundholm. Studentlitteratur 2020.

Vägen ut ur kriminalitet av Martin Lardén. Gothia Fortbildning 2020.

Sexualbrottets psykologi : Bemötande, bedömning, behandling  av Johanna Lätth. Gothia Fortbildning 2020.

The Puzzle of Prison Order : Why life behind bars varies around the world av David Skarbek. Oxford University Press 2020.

Två vita dvärgar av Lo Kauppi. Leopard Förlag 2020.

Friheten innanför murarna. Redaktör: Magnus Utvik. Strängnäs bibliotek 2020.

Mamma fuckar upp av Elisabet Omsén och Charlie Rosales. Krossa Förlag 2020.