Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Foto på en whiteboard där utklippta bokstäver formar orden välkomna tillbaka. Bokstäverna är färglagda i olika glada färger.

2021-08-24

Intagnas fina hälsning till personalen


Inlägget har följande kategorier:

Sommaren 2021 har snart passerat. Bygget av Sagsjöns nya anstalt går fortsatt framåt i rask takt liksom vaccinering av våra intagna mot covid-19.

Att leva med och arbeta i en pandemi har på något sätt blivit ett slags normalläge. Att hälsa genom att skaka hand är sedan länge ett minne blott och att hålla avstånd känns helt naturligt. Allt eftersom anställda och intagna blivit vaccinerade har vi dock börjat kunna ta små, små steg tillbaka mot en mer vanlig vardag i våra verksamheter. Privata besök till intagna är i större utsträckning möjligt såsom permission på egen hand. Vi behöver inte längre bära munskydd och annan skyddsutrustning när vi arbetar på samma sätt som under det gångna året. Intagna och personal har möjlighet till självtest vilket också ger en ökad trygghet.

Våra sommarvikarier arbetar sina sista veckor och har varit en stor tillgång för oss under sommaren. Men när två av våra arbetsledare kom tillbaka efter sin semester så blev det ändå tydligt hur viktig vi personal är för våra intagna och hur de på många sätt uppskattar oss. Arbetsledarna är den personal som tillbringar mest tid med våra intagna. De inte bara leder och instruerar i arbetet utan blir också ett viktigt socialt stöd i de intagnas vardag.

Många intagna har aldrig arbetet och då kan det vara många utmaningar på vägen innan man blir bekväm och trygg i sin plats på jobbet i anstalten. Att passa arbetstiden är viktigt men också att kunna göra ett avbrott och ta rast mellan varven. Inte helt sällan får vi stötta intagna att skynda långsamt för att inte hamna i stress eller oro.

På vår öppna avdelning så skapade de intagna ett välkomnande arrangemang som prydde väggen i sysselsättningslokalen. Och för att göra det hela extra personligt så framfördes även välkomsttexten på respektive arbetsledares modersmål; finska och persiska.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön