Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Fotot visar Anna Terins som står vid ett bord tillsammans med en ung intagen man. På bordet ligger kablar och elektronikdelar. Den unga mannen håller upp en bok och visar Anna ett kopplingsschema.

2021-12-21

Utmanande jobb i Garowe prison


Inlägget har följande kategorier:

Det senaste året har mitt uppdrag i Afrika sett annorlunda ut. Jag pendlar nämligen mellan Garowe i Somalia och Nairobi i Kenya. Sedan en tid tillbaka är frekvensen fyra veckor i Somalia och därefter tre veckor i Kenya varav två av dessa är arbete och en ledighet.

Det var jätteroligt att komma tillbaka till Somalia igen efter covidevakueringen i Sverige och träffa alla kollegor och vänner på vårt lilla compound där vi bor. När jag fortsättningsvis säger ”vi” så menar jag mig själv och min kollega Micke Bohman som också tjänstgör på samma ställe som jag i Somalia. På grund av begränsningar gällande hur många från UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) som får vistas i Somalia samtidigt så skiftar Micke och jag, så när jag är i Somalia så är han i Kenya och vice versa, viket fungerar väldigt bra.

I Somalia har vi ett väldigt bra och inspirerande uppdrag att dels utveckla verkställighetsinnehåll för de som avtjänar straff i fängelse samt planera och ge förutsättningar för en integration i samhället efter frigivningen. Självklart följer vi upp och mentorerar när det gäller mänskliga rättigheter i fängelset med Nelson Mandela Rules som underlag.

Anna Terins sitter i skuggan i en campingstol tillsammans med fyra män. Fotot är taget vid ett spontant möte utanför fängelset i Garowe.Spontant möte på fängelset i Garowe.

Anna sitter i FN-compundets trädgård och tittar in i kameran. Hon är omringad av palmer.

Andra utmaningar och uppdrag är att utveckla lokala instruktioner och rutiner när det gäller bland annat inskrivning av nyintagna och akthantering. Vi arbetar också med att utbilda, följa upp hur man arbetar med bland annat säkerhetsfrågor. Det blir också många möten med bland andra Ministry of Justice, kommunens representanter och de religiösa ledarna som har ett stort inflytande i samhället. Det var lite om arbetet i Somalia. Nästa gång skriver jag om Kenya.

Toppbilden är tagen från yrkesutbildningen i el. En intagen visar mig hur man kopplar el.

/Anna Terins, svensk kriminalvårdsrådgivare i Somalia

Här kan du läsa om när Anna Terins först kom till Garowe Prison och påbörjade sitt uppdrag.

Nelson Mandela Rules är internationella riktlinjer och regler över intagnas rättigheter. Dessa regler är också kända som Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners och är en utgångspunkt för svensk kriminalvårdspersonal på plats utomlands.