Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På bilden ser man en stor gul lyftkran. I bakgrunden ser man den gula anstalten i Härnösand.

2021-06-28

Inte som något annat år


Inlägget har följande kategorier:

I drygt ett år har jag nu varit chef för Region Nord, en av Kriminalvårdens sex regioner. Upplevelsen av att det varit ett år som inte liknat något annat delar jag med övriga världen och medarbetare i Kriminalvården.

Ökningen av antalet intagna i fängelser och häkten och frivårdens växande uppdrag var redan på gång när jag tillträdde. Men nyheten om ett virus i Kina som spred sig och förväntades vara värre än sedvanliga influensor hade jag inte annat än noterat och det första bekräftade fallet i Sverige kom precis i dagarna när jag började jobba i Härnösand.

Att en pandemi bryter ut samtidigt som det råder en stor platsbrist i fängelser och häkten hör till ett av de allvarligare scenarier som vår typ av verksamhet kan utsättas för. Verksamhetens natur är ju sån att byggnader och utrymmen är begränsade och slutna. I vilken omfattning man beaktat smittspridning under de olika epoker som fängelser byggts vet jag inte men törs nog säga att det är begränsat. Under det senaste året har frågan ställts på sin spets med överbeläggning och pandemi på samma gång.

Det finns knappast någon medarbetare i Kriminalvården vars arbetsuppgifter det senaste året inte påverkats av situationen. Framförallt har man måst vidta omfattande skyddsåtgärder i den dagliga operativa verksamheten. I fängelser och häkten, på frivårdskontor och i transportfordon. En situation som inte är helt olik den i sjukvården och äldreomsorgen, men med en större risk för aggression i form av hot och våld.

Samhället anstränger sig nu till det yttersta för att vi ska komma ur den pandemiska fasen och med vaccinationen i full gång börjar vi kunna blicka framåt mot en mer normal tillvaro.

På samma gång ställer samhället alltmer resurser till förfogande för att bekämpa den utbredda brottslighet som finns i Sverige. Rättsväsendet tillförs resurser i takt med att lagskärpningar och andra insatser läggs fram.

För Kriminalvårdens del märks detta tydligast på den tempoväxling som skett när det gäller att bygga ut och anpassa verksamheten. För Region Nord har det bland annat inneburit att det sedan 10 år stängda fängelset Härnösand nu ska återöppnas. Utöver det har regionen och hela Kriminalvården en omfattande dubbelbeläggning på häkten och anstalter.

För egen del upplever jag det kluvet att öppna nedlagda fängelser. Entusiasmen och glädjen över att bidra till bra lösningar på samhällets problem dominerar i jobbet, samtidigt som den utveckling som lett fram till våldet i samhället är bekymmersam. Utbyggnaden av Kriminalvården gör det också möjligt för myndigheten att bidra till att hela Sverige ska fungera. Idag på lunchen mötte jag kommunalrådet som glatt konstaterade att det rests en lyftkran vid anstalten och att det var länge sedan han sett en sån i stan.

/Johan Modin, regionchef Nord