Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På bilden ser man den mobila utställningstrailern som står på Rådhustorget i Trelleborg. Trailern är vit med texten Vi bryter den onda cirkeln på. På torget står medarbetare i ljusblå uniform och några förbipasserande.

2021-06-23

Kriminalvården mötte trelleborgarna


Inlägget har följande kategorier:

Kriminalvården är högaktuell i Trelleborg utifrån planeringen av en ny anstalt på orten och i och med detta vill vi såklart möta allmänheten och informera om vår verksamhet. Under fyra dagar bemannades Kriminalvårdens utställningstrailer i huvudsak av medarbetare från häktet i Trelleborg och vi fick många frågor från förbigående människor på stan.

Den övervägande delen av besökarna är positivt inställda till att Kriminalvården vill etablera enhet i Trelleborg och att Kriminalvården gör ett viktigt och bra arbete. De flesta undrar om möjligheterna att söka jobb inom kriminalvården och när vi berättar om arbetstillfällen samt att det finns många olika arbetsgrupper som behövs inom vår verksamhet får vi ytterligare positiva reaktioner. Några frågor handlar om en oro inför ny anstalt men när vi förklarar hur Kriminalvården arbetar med bland annan dynamisk säkerhet och permissionsplanering verkar detta minska vissas oro. Med denna ökade insyn i vår vardag får man ytterligare en klarare bild av vårt arbete.

En del förbipasserande hade frågor som inte är direkt kopplade till Kriminalvården, exempelvis om strafftider och placering av den nya anstalten och dessa frågor hänvisar vi till den politiska sfären som ansvarar för dessa frågor. Det är uppenbart att Kriminalvården engagerar många.

Under dessa dagar träffar vi även före detta intagna. En höjdpunkt var när en tidigare intagen kommer fram och presenterar sin fru och sitt barn för en medarbetare och meddelar att han, sedan han var på häktet i Trelleborg, arbetat för en förändring och att han sedan något år tillbaka har arbete som går jättebra.

Sammantaget är jag och mina medarbetare glada över tillfället att möta trelleborgare och samtala om kriminalvård och känslan efter dessa dagar är att många är positiva till det jobbet vi gör och att vi planerar för en ny anstalt som erbjuder många arbetstillfällen för invånarna i Trelleborg med omnejd.

Det var tack vare de lättade samhällsrestriktionerna som kriminalvårdens trailer kunde ge sig ut på turné igen. Första anhalten blev Rådhustorget i Trelleborg där trailern stod under lördag-tisdag 12-15 juni.

/Magnus Widman, kriminalvårdsinspektör Häkte Trelleborg.