Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Fotot visar en översiktsbild över byggarbetsplatsen. Man ser en stor grusplan, en blå lastbil och tillfälliga baracker.

2021-05-19

Följ bygget på kvinnoanstalten Sagsjön


Inlägget har följande kategorier:

Ända sedan jag började arbeta på Sagsjön för nio år sedan så har det pratats om en ”ny anstalt” och i många olika former och förslag. Kollegor, med ännu längre anställningstid, berättar om olika förslag, skisser och projekt kring Sagsjöns nya anstalt som pågått genom åren. Jag är nog med i en tredje omgång av planering som nu äntligen blir verklighet.

På anstalten Sagsjön har arbetet med att ställa om och påbörja bygget av den nya anstalten äntligen startat. Nu har processen satt fart och det händer mycket varje dag. Det är spännande och samtidigt lite vemodigt att behöva tömma och röja i gamla välanvända lokaler. Minnen och spår av en tidigare kriminalvård gör sig väl påmind.

Byggnationen av Lindomeanstalten påbörjades hösten 1963. Anstalten var från mars 1964 en provisorisk koloni för enbart manliga intagna. Från och med senhösten 1979 och fram till stängningen 1998 var Lindome en öppen anstalt för både män och kvinnor, med omkring 70 platser. Lindomeanstalten stängdes den 1 september 1998 för ombyggnation till kvinnoanstalt, med möjlighet att utveckla en helt ny inriktning inom Kriminalvården. Kvinnoanstalten Sagsjön invigdes den 13 april 1999 med en frigångsavdelning och en sluten avdelning fördelade på 30 platser. Det dominerande temat då var självförvaltning, kroppsvård, miljötänkande och inom undervisning, Waldorfpedagogik.

Pressklipp från GT 1987.

Fotot visar en inramade affisch med rubriken Sagsjön anstalt för kvinnor, bättre frigivning. På affischen syns en illustrerad kvinna med röd collagetröja och blå kjol.

Nuvarande Sagsjön kommer att bedriva verksamhet på både säkerhetsklass 2 och 3 under hela byggnationstiden. För att det ska vara möjligt så behöver en del befintliga lokaler byggas om och kompletteras. Tillfälliga moduler kommer att ställas upp för att rymma sysselsättning, kontor, program och annan verksamhet. Ventilation, ström och vattenförsörjning ska fungera. Det är inte helt lätt att lokalisera hur el- och vattenledningar från femtiotalet är placerade under marken. Och att råka gräva av en befintlig ledning kan få stora konsekvenser. Säkerheten är alltid viktig och ett tillfälligt staket, för att avgränsa anstalten från byggområdet, börjar komma på plats. Den öppna avdelningen har mer än halverats från tidigare 21 platser till nu endast 9 platser. Därav har flera intagna fått omplaceras till andra anstalter.

Bilden är tagen från en korridor med insyn i en gymlokal. Det är stökigt och man ser rivningsdetaljer och gymutrustning.

Den nya anstalten beräknas vara klar runt årsskiftet 2023/2024. Följ byggnationen här i bloggen! 

/Ia Johansson, klienthandläggare på Sagsjön