Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Sane står och pekar på en anslagstavla med ett kollage av byggbilder uppsatta. Sane har på sig mörkblå uniform, ljusblå FN-basker och vit skjorta.

2021-05-31

Nytt fängelse byggs i Camp de Roux


Inlägget har följande kategorier:

Det är stora förändringar inom Centralafrikanska kriminalvården med en omorganisationsprocess. Under möten kriminalvårdens ledning har berättat om sina förväntningar i samband med nya byggda fängelset på Camp de Roux. Vår motsvarande GD som är DGSP (Directeur Générale de l ’Administration Penitentiaire) bad mig ödmjukt lägga framme ett utkast till förslag för att säkra och driva fängelset. "Det blir ett projekt genom vilket vi kan hämta inspiration för att hantera landets fängelser i framtiden" sa han.

Jag har, som svensk kriminalvårdsrådgivare, sedan dess arbetat med projektet i samband med bygget för att få en helhets bild av det hela och kunna lägga fram ett objektivt projekt som tar hänsyn till de olika säkerhetsaspekterna men också det psykosociala klimatet med tydliga, omfattande instruktioner och arbetsbeskrivningar.

Största utmaningen just nu är flytten från det nuvarande fängelset in i nya fängelset. Det skall bevakas noga och utvärderas efter en viss tid för att se om det fungerat som tänkt eller om det behövs åtgärder. Nu väntar vi på att flytta och har börjat förbereda detta. Handlingsplanen för flytten har jag gjort klart.

På fotot ser man fasaden av det nya fängelset. Byggnaden är putsad i vitt, ljusgult och en roströd nederkant. Gallerförsedda fönster finns på fasaden.

Det nya fängelset i Camp de Roux.

 

I projektet jag driver ingår en säkerhetsplan som tar hänsyn till dynamisk säkerheten med stor vikt på aktiva säkerheten som passar Camp de Roux. Det ingår i mina uppgifter att se till att kollegor jobbar och följer ’code of conduct’, att vi bygger upp en ’Vi känsla’ och gör framgångar i arbetet för att lyckas med FN-mandaten i Centralafrika. När FN-missionen väl lämnar landet har man förutsättningar att kunna driva kriminalvården självständigt. Att följa arbetsbeskrivningar och instruktioner kommer i längden sitta i ryggen och blir rutiner för vårdaren.

Instruktion om nyckelhantering har jag lagt mycket tid på med tanke på vikten att hålla koll på nycklarna. Det är viktigt att låsa in nycklar ordentligt när man lämnar anstalten och personalen måste vara medveten om risken att bära nycklar bland klienter. Det är farligt. Den här miljön kräver strikta nyckelhanteringsregler för att undvika gisslan situation, eller massive rymningsförsök.

Fotot visar ett gallerförsett fönster inifrån en cell.

Man jobbar aktivt mot att förhindra rymningar. Här ser man spår av ett rymningsförsök från det gamla fängelset.

Bilden visar rastgårdens taggtråd och galler.

Rastgården på gamla fängelset.

Jag har bland annat gjort en manual för att underlätta för personalen. Den fungerar som handbok och hjälpmedel för personalen. Där finns instruktioner om bland annat nyckelhanteringen, visitationer, besökshantering och annat viktigt att tänka på. Den är ett hjälpmedel för att hjälpa vårdaren i dagliga arbetet att hålla struktur, annars blir det kaos.

/Cheikhou Sane, kriminalvårdsrådgivare i Bangui, Centralafrikanska republiken