Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På fotot står Ia tillsammans med två kvinnliga kollegor som medverkade på seminariet. Alla tre tittar mot kameran och ler.

2021-09-16

Hur fyller vi straffet med bra innehåll?


Inlägget har följande kategorier:

Nyligen var jag inbjuden till ett seminarium på temat Vad är meningen med straffet? Förhoppningen var ett öppet samtal tillsammans med närpolis och medborgare där publiken kunde ställa frågor.

I början av september arrangerades Frihamnsdagarna i Göteborg för första gången. En demokratisk mötesplats likt Visbys Almedalen och Stockholms Järvadagar. Kriminalvårdens utställningstrailer fanns uppställd på områdets (troligtvis) soligaste del och tog emot nyfikna och intresserade besökare som ville prata kriminalvård. Hur ser det ut inne på en anstalt och hur många återfaller i brott? Frågorna var många och besvarades av lokala medarbetare från anstalt, frivård och kompetenscenter.

Medarbetare från Kriminalvården på plats för att möta besökarna och deras frågor.

Jag blev tillfrågad att medverka under Frihamnsdagarna och även vid seminariet som anordnades av Frivården. Jag tycker det är viktigt att diskutera vilka utmaningar vi ställs inför under tiden som en person dömd till fängelse vistas i anstalt. Kriminalvården har förutom många olika behandlingsprogram även en god kunskap och strategier för att samverka med andra myndigheter. Som exempel kan nämnas socialtjänst, sjukvård, arbetsförmedling och många kommunala insatser. Tillsammans utgör vi en många gånger helt avgörande roll för att en intagen ska lyckas med sin återanpassning i samhället och för att inte återfalla i brott.

Publik på plats hade möjlighet att ställa frågor direkt. Vad är viktigt för att förhindra återfall i brott och hur är det att vara förälder när man sitter i anstalt? Allmänheten är verkligen intresserad av vår verksamhet och att få möjlighet att dela med sig av våran kunskap och exempel ur vår vardag är en uppskattad möjlighet.

Ett fängelsestraff är så mycket mer än en tid i fängelse och också en angelägen samhällsfråga. Det finns många åsikter och föreställningar om hur både polis, domstol och kriminalvård arbetar och vad vi egentligen gör. Är straffen generellt för korta och vad fyller vi dom med? Vad behöver människor som sitter i fängelse? Själv tog jag tillfället i akt att bland annat berätta om den storköksutbildning som vi bedrivit på anstalten under flera år. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och ett utbildningsföretag har många av våra intagna fått fantastisk möjlighet att genomgå en grundläggande storköksutbildning och som i regel direkt resulterat i ett arbete efter avslutat fängelsestraff. 

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

Vill man ta del av seminariet så ligger länken kvar ett kort tag till: https://frihamnsdagarna.se/program/vad-ar-meningen-med-straffet/

På toppbilden står Lovisa Nygren som är kriminalvårdschef på Frivården i Göteborg, kriminalvårdsinspektör Malin Karlsson och klienthandläggare Ia Johansson.