Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Frivårdsbloggen


En dag med intresserade studenter sätter lite guldkant på en gammal frivårdsinspektörs tillvaro. I torsdags hade frivården och anstalten i Västervik besök av två klasser från Västerviks gymnasium. Det var studenter från det samhällsvetenskapliga programmet som just nu läser om kriser. Läs mer

"En frisk arbetsplats - är en där man kommunicerar. Respekt är inte bara att springa omkring och vara artig, det är att ta varandra på allvar.” Att arbeta på ett litet frivårdskontor är förmodligen det bästa man kan göra i Kriminalvården. Läs mer

Är man chef eller skyddsombud inom Kriminalvården ska man genomgå en miljöutbildning på fem dagar. Två dagar med hemstudier och tre dagars föreläsning. Utbildningen avslutas i vår med ett kunskapstest. Läs mer

Kriminalvården hade fram till år 2017 ett regeringsuppdrag riktat mot unga och våldsamma män. Uppdraget syftade till att rikta extra insatser mot denna grupp klienter för att ytterligare minska risken för återfall i brott. Läs mer

Frivården Östergötland har, som alla andra verksamhetsområden, en lokal samverkansgrupp (LSG) i enlighet med Kriminalvårdens samverkansavtal. LSG sammanträder i princip 10 gånger per år. Läs mer