Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

2016


Kriminalvårdens behandlingsprogram genomgår en prövning av en vetenskaplig expertpanel innan de blir godkända eller ackrediterade. Panelen bedömer bl.a den teoretiska utgångspunkten och modellen för förändring. Läs mer

Utan alla ideella föreningar, idrottsföreningar, församlingar och andra hjälporganisationer hade frivården aldrig klarat av sitt uppdrag om att verkställa påföljder med samhällstjänst. Läs mer

När vi fick frågan om att blogga för Kriminalvården och frivården hoppade vi alla på tåget rakt av. Kul! Tänkte vi... Tills vi insåg att det här med att skriva om vår verksamhet inte var lika lätt som vi först trott. Med detta första inlägg vill vi kort berätta om oss och vår verksamhet. Framöver hoppas vi kunna ge Er alla en inblick i vårt arbete och vår arbetsmiljö. Läs mer