Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

feb


Om förra veckan handlade mycket om VARFÖR vi arbetar som vi gör i frivården har denna vecka fokuserat på HUR vi ska arbeta. Läs mer

I början av året började en ny organisationsstruktur och en ny arbetsordning att gälla. Det övergripande målet med den nya strukturen var bland annat att Kriminalvårdens kärnverksamhet ska ledas och stöttas effektivare. Den nya organisationen ska skapa enhetlighet och långsiktighet. Läs mer

Att jobba på kansliet som administratör låter säkert för många jättetråkigt, att vända papper hela dagarna, men det är inte alls tråkigt, så därför tänker jag berätta lite om vad vi på kansliet har för uppgifter på frivården. Lite nu och lite i kommande inlägg. Läs mer