Kriminalvården logotyp

Frivårdsbloggen


Bild på Mats.

2019-12-18

Krimstics-inlärningens och implementeringens "gröna tråd"

Min uppfattning är att frivårdens arbete har förtydligats mycket tack vare samtalsmetodiken "krimstics" som innebär att arbeta praktiskt och följsamt efter klientens risker, behov och mottaglighet för att minska återfall i brott. Implementeringen av samtalsmetodiken är väl genomtänkt och grundar sig på ett aktivt lärande både för samtalsledare och klienter.

Känslan är att åren går snabbare ju äldre jag blir. Jag har snart arbetat 19 år inom frivården och mycket har förändrats sedan dess. Den förändring jag uppskattar mest är att det finns ett ökat fokus på kriminalvårdens behandlingsprogram och  den implementering som gjorts av Krimstics på samtliga frivårdsenheter i landet. Det har gjort att förstoringsglaset riktas mot att samtala om de kriminogena behoven och  utforska de tankar, känslor och färdighetsbrister som kan utlösa det kriminella beteendet. En bas för att sedan kunna finna alternativa beteenden som minskar återfallsrisken för brott i framtiden.

I krimstics-samtalsmetodik ligger fokus på att arbeta med kriminogena behov och hur attityder ( det vill säga de tankar jag har om mig själv,  om andra och situationer) påverkar mina val och vad det leder till för resultat,  eller hur tankar- beteende och konsekvens hänger samman. Att hela tiden sträva efter att modellera, förstärka och lära ut en "jag räknas och du räknas  attityd" (så kallad grön attityd) som handlar om att ta ansvar för sina handlingar. Det förklaras på ett pedagogiskt sätt som gör det enkelt att förklara och lära ut. Själv gick jag grundutbildningen 2016. Den utgör startskottet för lärandet som det i mitt tycke inte finns något målsnöre för. Det riktiga lärandet sker när frivårdsvårdsinspektören börjar tillämpa det hen lärt sig på utbildningen i klientsamtal och får handledning och återkoppling på sitt arbete av sin krimsticscoach. Jag  har arbetat som krimsticscoach sedan 2017 och Therese Skoog beskrev vad coachuppdraget går ut på i sin blogg från 2019-11-28. Vid tre tillfällen har jag varit med i olika grundutbildningar som coach för att berätta om coachuppdraget och ge feedback på kollegor som tränar på olika interventioner under en utbildningsdag. Det har alltid givande dagar som jag ser framemot. Jag var senast med på en utbildningsdag i Stockholm 2019-12-12 där Sari Richert, Kristina Landemark, Sara Rydberg och Jörgen Massaro höll i grundutbildningen och coachkollegorna AnnSofie Ländin, Raymar Akbari och Elin Thörnqvist medverkade under en dag.

Min kollega Isabelle Svensson gick grundutbildningen i Stockholm och  har varit med på några månadsmöten innan som gjorde att hon hade en förkunskap innan och börjat använda sig av några av de interventioner/övningar som lärs ut.  Hon är väldigt nöjd med utbildningen och känner entusiasm inför det fortsatta arbetet.  Coachkollegan AnnSofie tycker precis som jag att vi hela tiden lär oss av att lyssna och ge feedback på samtal även om vi jobbat länge.

Utbildarna Sari och Kristina har precis som Göran Hellström varit med under hela implenteringen av samtalsmetodiken som började 2014. Jag har lärt mycket av de pedagogiska, strukturerade, kunniga och prestigelösa utbildarna  på huvudkontorer, precis som jag lärt mig av att lyssna på kollegors inspelade band och kloka reflektioner under månadsmöten.  Vi krimstics-coacher  ger feedback på samtal och planerar månadsmöten åtta gånger per år på varje kontor. Utan den kontinuitet som coachernas arbete ger med bland annat månadsmöten  tror jag inte implementeringen skulle bli lyckad.  Kollegor förväntas delta månadsmöten och spela in band för att få feedback. Min tolkning är att grundutbildningen i Krimstics gjorts om en aning med mer fördjupning i   KBT och social inlärningsteori, som ger en ökad grundförståelse för varför vi upprepar beteenden som ger vinster på kortsikt men ställer till det på lång sikt. Alla beteenden fyller en funktion, är inlärda och kan läras om. Under utbildningsdagen lades stort fokus på interventionerna "beteendesekvens" som liknas vid en beteende- eller funktionell analys och "tankespår och ersättare" som kan nämnas som kognitiv omstrukturering. Två mycket centrala övningar i processen med beteendeförändringar som förklaras på ett pedagogiskt.

Det är många saker jag uppskattar med att arbeta som Krimstics-coach. En uppgift som stimulerar extra mycket är att planera och ha månadsmöten vars syfte är att hålla samtalsmetodiken levande och stimulera till ny kunskap genom att bland annat träna på interventioner/övningar. Jag brukar alltid fråga mina kollegor om de har önskemål på teman och lägger medvetet det största fokuset på praktisk övning eftersom det förstärker lärandet. Jag strävar också efter att få med en kollega som kan vara med och modellera en övning inför gruppen för att skapa ett vidare engagemang. Det känns som vi skapat en trygg miljö där vi kan bjuda på oss själva och ge exempel på lyckade och mindre lyckade möten med klienter. Vid terminsavstämningarna med kollegorna har samtliga varit väldigt nöjda med månadsmötena och tycker att vi har ett lärande klimat. Vi har dessutom en engagerad kvinsp, Lise-Lotte Fagerström, som brukar fråga oss var klienten är i förändringsprocess och hur krimstics-arbetet går när klienters verkställighetsplaner fastställs. Lise-Lotte brukar även lyfta kollegors arbete med klienter där arbetet går åt rätt riktning. När jag tänker efter beror kanske inte min upplevelse av att tiden går snabbare för varje år på att jag blir äldre, utan också för att jag trivs med det jag gör.

Sammanfattningsvis imponeras jag av den väl genomtänkta implementeringen av Krimstics som har  röd tråd, som jag i krimstics-termer väljer att kalla för en grön tråd, en attityd om jag räknas och du räknas, att vi hela tiden kan lära av varandra och att lärandet är en ständig process.

 

Mats Ädel- Frivårdsinspektör, krimsticscoach och programledare, frivården Gävle

 

 

Kommentera inlägget

Läs mer om villkor när du lämnar kommentarer på blogg.kriminalvarden.se samt villkor gällande personuppgifter. Vi granskar alla inlägg innan de publiceras, därför kan det dröja innan du ser din kommentar.