Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Frivårdsbloggen


2019-06-04

Utsikt - verktyg i praktiken

I december 2018 lanserades frivårdsappen Utsikt och den har därefter spridits till alla frivårdsenheter, delvis med hjälp av krimsticscoacher som marknadsfört appen på respektive arbetsplats. Hur kan vi fortsätta sprida Utsikt till så många klienter som möjligt?

Frivårdsappen Utsikts huvudsakliga syfte är att öka dosen KBT för klienterna mellan mötena på frivården, även om många klienter väljer att ladda ner den för att kunna få tidspåminnelser om tider på frivården.  Appen innehåller flera verktyg/övningar som känns igen från kriminalvårdens behandlingsprogram. En del klienter har valt att ladda ner Utsikt i personutredningsstadiet innan dom och andra kommer att fortsätta att använda verktygen efter övervakningens upphörande. Många klienter använder appen regelbundet mellan mötena på frivården. Det kan exemeplvis handla om att påminna sig om sina långsiktiga mål, att träna avslappning och skriva i dagboken för att se mönster i tankar, känslor och beteenden. KBT handlar bland annat om att "vara sin egen detektiv" som genom självobservationer lär sig  känna igen kritiska situationer, känslor och tankar som kan trigga igång ett kriminellt beteende. I samtalen under en övervakning är ett viktigt fokus att tillsammans med klienten utforska och motivera hen att prova alternativa lösningar i dessa kritiska situationer.  

Under våren har en arbetsgrupp bestående av Jerry Simonsson och Kristina Landemark från huvudkontoret, samt Karin Beijergård Månsson, frivården Helsingborg, Elenor Öhagen frivården Östersund och jag, tagit fram enkla instruktioner till de verktyg som finns i appen för att dessa ska bli mer begripliga och därmed användarvänliga. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till ett månadsmöte där handläggare får träna på att tillämpa verktygen avslappning, känslosurfning, dagboken, nödplan, samt ett positivt och negativt kort. Genom att själv träna på att tillämpa verktygen blir det lättare att förklara och se vinsterna med att använda appen för våra klienter.

Min coachkollega Anna Isaksson från Frivården Borlänge, skrev så här till mig efter att ha haft månadsmötet "Utsikt-2.0". Jag tycker att upplägget på månadsmötet var enkelt att följa. Bra med olika typer av övningar, såväl i storgrupp som att träna parvis. Mina kollegor tyckte att det var värdefullt att få tillfälle att prova appen och att öva på att presentera innehållet för en "klient". Kollegorna blev glatt överraskade över innehållet i appen och blev sugna på att introducera verktygen i appen för klienterna.

Vi som arbetat med att ta fram instruktioner till verktygen och månadsmöten efterlyser nu goda exempel från hur klienter använder Utsikt mellan mötena på frivården. Vad har du för hört för goda exempel i praktiken? Dela gärna med dig, så blir det lättare att sprida Utsikt.

PS: Innan jag började bekanta mig med appen hade jag ett undvikande beteende med all teknik. Bakom beteendet fanns tanken om att jag är värdelös på teknik och en känsla av teknisk fobi. Nu har dessa tankar och känslor transformerats till en lindrig grad av stolthet och en stark motivation att fortsätta sprida Utsikt till både kollegor och klienter.

Se filmen om Utsikt här. 

 

Mats Ädel - programledare och krimsticscoach frivården Gävle

Kommentera inlägget

Läs mer om villkor när du lämnar kommentarer på blogg.kriminalvarden.se samt villkor gällande personuppgifter. Vi granskar alla inlägg innan de publiceras, därför kan det dröja innan du ser din kommentar.

SVARA Therese Skoog den 5 juni 2019 08:13:23

Jag tycker att du ger en kortfattad och tydlig bild av många fördelar med appen, bra skrivet Mats! :) Här i Vänersborg har vi en plan om att under hösten gå igenom utvalda delar i appen i samband med APT. Vi tänker då öva rent praktiskt genom att t.ex. lägga in ett mål eller göra avslappningsövningen. Ett bra sätt att nå hela kontorets personal för att kunskapen också ska kunna sprida sig till fler klienter än de som krimsticsutbildade möter. :)

SVARA Mats Ädel den 5 juni 2019 10:31:25

Hej Therese. Jag tycker det låter som en väldigt klok plan att ta upp utvalda delar i appen i samband med APT för att kunna nå ut till hela arbetsgruppen. Har jobbat på ett liknande sätt på behandlingskollegium där jag tagit en övning/verktyg i taget. Vid höstens första månadsmöte som kommer handla om det praktiska användandet av appen har jag bjudit in övrig personal. Meddela gärna positiva erfarenheter från klienter som använder appen. Ha en trevlig sommar på västkusten.

SVARA Emma den 5 juni 2019 08:06:47

Bra jobbat Mats mfl! Detta inspirerar en annan teknikfobiker att faktiskt sätta mig in i detta i min roll som utredare. Fantastiskt med inspirerande människor.

SVARA Mats Ädel den 5 juni 2019 10:38:24

Tack Emma. Jag tycker appen är väldigt användbar och för att bli bekant med verktygen som finns i den har jag bland annat fyllt i personliga mål, skrivit i dagboken och inte minst utmanat mina teknikfobiska tankar. Jag har även spridit information och instruktioner till verktygen till programledarkollegor i region Nord och till kollegor som jag nyligen gick första delen i RVP tillsammans med. Jag ser klara fördelar av programledare kan marknadsföra appen till klienter som genomgår behandlingsprogram.