Kriminalvården logotyp

Frivårdsbloggen


Närbild på en hand som håller i en penna ovanför ett papper.

2019-09-13

Vad är övervakning efter villkorlig frigivning?


Inlägget har följande kategorier:

Ett av Frivårdens många uppdrag är att besluta om klienter som blivit dömda till fängelse skall ställas under övervakning efter villkorlig frigivning (VF) eller ej. Den stora skillnaden mellan en övervakning efter VF och en dom till skyddstillsyn är att VF-övervakningen i särskilda fall kan avslutas tidigare, om det bedöms att övervakning inte längre är påkallat. Detta hände en av mina klienter!

Beslut om en klient ska ställas under övervakning efter villkorlig frigivning baseras bl.a. på klientens behov och den bedömda risken för återfall i brott. Syftet med övervakningen är att minska klientens risk för fortsatt brottslighet och att kontrollera övergången från anstalt till ett liv i frihet med stödjande och kontrollerande insatser. Innehållet anpassas efter klientens enskilda behov och kan bestå av exempelvis behandlingsprogram eller samverkan med externa aktörer som socialtjänst, psykiatri och arbetsförmedling. I dagsläget pågår en övervakning efter villkorlig frigivning i upp till 365 dagar. (En lagändring är dock på gång och övervakningstiden kan se annorlunda ut framöver, det går jag dock inte in på nu.)

 

Under övervakningsåret ska Frivården kontinuerligt ta ställning till om behovet av övervakning kvarstår. Om det bedöms att övervakning inte längre är påkallat så får Övervakningsnämnden (ÖN) besluta att övervakningen ska upphöra. Det kan exempelvis vara om syftet med övervakningen bedöms ha uppnåtts genom att klienten deltagit i alla nödvändiga behandlingsinsatser eller om klientens situation förändrats på ett sådant sätt att det inte längre finns något behov av övervakning. Oavsett vad Frivården bedömer så har klienten rätt att pröva beslutet om övervakning i ÖN.

 

Det hände min klient!

För ett tag sedan hände just detta för en av mina villkorligt frigivna klienter som stod under övervakning. Situationen var ganska oordnad när klienten släpptes från anstalten och hen hade därför tät kontakt med mig och tillsammans jobbade vi aktivt med att etablera kontakt med nödvändiga samarbetsparter. Klienten var otroligt ambitiös och drivande i förändringsprocessen. Boendesituationen stabiliserades och med lite tur och bra samverkan med Arbetsförmedlingen lyckades hen också få jobb relativt snart. Det är det bästa med mitt jobb -> att bevittna när en klient förstår hur hen kan påverka och förändra sin egen situation och därefter också tar steg närmare de prosociala mål hen suttit upp. Mål som exempelvis att återfå körkort, vara drogfri och sköta ett jobb. 

 

När cirka halva övervakningstiden passerat hade denna klients situation förändrats avsevärt och hen hade aktivt tagit avstånd från flera tidigare riskfaktorer som kriminellt umgänge mm. Vi bestämde därför att pröva övervakningen i ÖN! (ÖN hålls på Frivården några gånger/månad och består av en ordförande, vanligtvis en domare från tingsrätten, en sekreterare samt några nämndemän.) Inför nämnden skriver frivårdsinspektören ihop ett PM med information om hur verkställigheten sett ut, om klienten har följt den uppgjorda planeringen och uppnått målen för övervakningen.

 

På morgonen, precis innan nämndsammanträdet, träffade jag klienten och gick igenom hur det skulle gå till. Det var sedan dags att läsa upp för nämndemännen om den goda förändring klienten gjort och föreslå från Frivårdens sida att övervakningen ska hävas. I detta fall var nämnden villiga att häva övervakningen och ge klienten en chans att visa för sig själv och samhället att hen kan leva ett liv fritt från droger och kriminalitet. Kan ni tänka er den enorma glädjen klienten visade?! Trots att snart 6 månader gått sedan villkorlig frigivning så kontaktade vi hens kontaktperson från anstalten och berättade de glada nyheterna.

 

Det är SÅ viktigt att ibland få bekräftelse på att det jobb vi lägger ner faktiskt ger positiva resultat. Med en liten tår i ögonvrån sade vi hejdå med tillägget; "hoppas vi aldrig mer behöver träffas under dessa omständigheter".

Ett fint exempel på gott samarbete mellan anstalt, frivård, arbetsförmedling och klient som jag kommer bära med mig. Jag ska villigt erkänna att jag nästan fällde en tår när vi sade hejdå.

 

Kommentera inlägget

Läs mer om villkor när du lämnar kommentarer på blogg.kriminalvarden.se samt villkor gällande personuppgifter. Vi granskar alla inlägg innan de publiceras, därför kan det dröja innan du ser din kommentar.