Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Häktes- & anstaltsbloggen


2018-02-23

Viktiga möten med allmänheten

Ia bloggar från Nordstan i Göteborg, där Kriminalvården hade ett event för att visa upp sig för allmänheten. Både som potentiell arbetsgivare och för att kunna svara på frågor från en nyfiken allmänhet.

Under förra veckan så genomförde Kriminalvården ett informations- och rekryteringsevent i Nordstan, ett köpcenter i centrala Göteborg. Jag själv fanns på plats under två dagar. Intresset var stort och besökarna många. Syftet med eventet var att rekrytera personal inför kommande sommar och semestrar men även till vår nationella transportenhet (NTE), som har fått i uppdrag att vara polisen behjälplig med en hel del transporter. Kriminalvården har många olika yrkeskategorier i sin verksamhet, vilket är relativt okänt för allmänheten. Förutom kriminalvårdare, som är den största kategorin, så finns funktioner såsom sjuksköterska, psykolog, lärare, drifttekniker, arbets- och produktionsledare, personalassistent, kanslist, kock och kökspersonal, handläggare, chefer på olika nivåer, säkerhetsansvarig, data- och IT-personal. Listan kan göras lång.

Kriminalvården är ju som bekant en mycket anonym och sluten myndighet. Att få möjligheten att visa upp oss, berätta vad vi arbetar med och vårt uppdrag är inte bara viktigt utan också väldigt givande. I montern fanns ett autentiskt uppbyggt bostadsrum, möjlighet att få testa på en fotboja, titta in en transportbil och prata med personal från olika funktioner, som fanns representerade.

Bostadsrummet i Nordstan

Besökarnas kommentarer och frågor var många:

- Är ett rum på ett fängelse inte större än så?

- Får man verkligen inte ha någon egen telefon?

- Hur ofta får en intagen gå ut?

- Vad händer om någon har klaustrofobi?

Jag pratade själv med flera anhöriga till intagna, som delade med sig av sina historier kring familjemedlemmars kriminalitet och olika problematiker. Flera av dem reflekterade över hur svårt det är att hjälpa någon, som inte alltid vill bli hjälpt, men också hur väl de blivit bemötta av personal när de besökt anstalt eller häkte.

- Ni gör ett bra jobb även om det inte är lätt, sa en kvinna vars son ännu en gång dömts till fängelse. Och jag kunde inte göra annat än att hålla med henne.

      /Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

Kommentera inlägget

Läs mer om villkor när du lämnar kommentarer på blogg.kriminalvarden.se samt villkor gällande personuppgifter. Vi granskar alla inlägg innan de publiceras, därför kan det dröja innan du ser din kommentar.

SVARA Niklas Lind den 28 februari 2018 10:40:38

Ett mycket bra evenemang jag var medverkande i två pass och träffa mycket intressanta mäniskor och fantastiska kollegor från olika verksamhetsställen hoppas på fler sådana här jippon.

SVARA Fredrik den 26 februari 2018 09:54:03

Mycket bra initiativ, behövs verkligen i Gtb där tilltron till Kriminalvården är lite dålig.