Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Utlandsbloggen


Att utbilda är enkelt. Att omsätta utbildningen till en konkret förändring i det dagliga arbetet är betydligt mer komplicerat. De som tränats behöver support och stöd från alla håll och kanter. Chefer, kollegor, uppdaterade rutiner m.m. måste gå hand i hand med den kunskap och ambition som de utbildade kriminalvårdarna bidrar med. Läs mer

Offender can change - visionen för Probation i Kenya. Motto för Kenya prison är: Rehabilitation and Justice. Bra och fina ord som uttrycker intentionen för kriminalvård i Kenya. Läs mer

Vad är det som gör att vissa begår brott och andra inte? Är det samma riskfaktorer vart vi än befinner oss i världen? Efter ett långt och krävande utvecklingsarbete med utbildningsmaterial, manualer m.m. utbildas just nu den andra gruppen Kenyanska kollegor i risk- och behovsbedömningar. Läs mer

Äta lunch med svensk (kollega?) från Statistiska centralbyrån, SCB, är en lyx och alltid något att se fram emot. Inte bara för att man slipper äta ”ugali", vilket påminner om polenta och ”osuga”, vilket är kokt kål. Utan också för att kunna dela upplevelser och erfarenheter. Läs mer

Fältbesök är en fundamental del av vårt arbete. Att följa upp och stötta dem som utbildats inom ramen för vårt program, samt föra samtal med lokala chefer om hur de på bästa sätt kan implementera och använda sig av sin personals nyförvärvade kompetens, är nödvändigt för att uppnå ”Sustainability and Ownership”. Dock, det finns ett stort aber. Läs mer